Zagęszczacz śrubowy MDQ-T Ekoton Tsurumi

Jesienią 2021 r. firma EKOTON Prodeko-Ełk Sp. z o.o. przeprowadziła demonstrację maszyny do mechanicznego zagęszczania osadu ściekowego – zagęszczacza śrubowego serii MDQ-T. Dzięki wykorzystaniu tej maszyny zalety pras MDQ są dostępne również w procesie zagęszczania!

Zagęszczacze śrubowe serii MDQ-T opierają się na technologii i konstrukcji zbliżonej do odwadniaczy śrubowych MDQ, jednak główną różnicą zagęszczacza jest umieszczenie śruby w pozycji pochylonej z powodu istotnej roli siły grawitacji w procesie zagęszczania. Dodatkowym atutem urządzenia jest fakt, iż może ono także pracować jako odwadniacz po dostosowaniu niektórych parametrów procesu. Maszyny te wyróżnia m.in. energooszczędność i kompaktowa budowa, minimalizacja obsługi, bardzo niskie zużycie wody oraz szeroki zakres wydajności. Urządzenia serii MDQ pracują bezproblemowo wiele lat i nie posiadają części szybkozużywających się, dzięki czemu nie wymagają kosztownych napraw czy skomplikowanych serwisów.

W celu demonstracji skuteczności zagęszczacza śrubowego serii MDQ-T w rzeczywistych warunkach, we wrześniu 2021 roku firma EKOTON Prodeko-Ełk uruchomiła demonstracyjny model MDQ-351T na Oczyszczalni ścieków komunalnych w Biskupcu. Zagęszczać ten posiada jedną śrubę o średnicy 350 mm.

Zagęszczaniu poddawano dwa rodzaje osadu – osad nadmierny bez żadnej obróbki wstępnej, poddany jedynie zagęszczeniu grawitacyjnemu w urządzeniu stacjonarnym typu zagęszczacz z mieszadłem prętowym oraz osad zagniły magazynowany w nieużywanym basenie biologicznym, który niezamierzenie pełnił funkcję OKF (otwarta komora fermentacyjna).

Uzyskane wyniki były bardzo zadowalające:

  • Osad nadmierny o koncentracji 1,3 % s.m. został zagęszczony do 3,6 % s.m. przy zużyciu flokulanta wynoszącym 4,5 kg/t s.m.
  • Osad o koncentracji 1,9 % s.m. został zagęszczony do 5,6 % przy zużyciu flokulanta wynoszącym 7 kg/t s.m.
  • W obu przypadkach odciek był klarowny, od 100 do 300 mg/l zawiesiny.
  • Wydajność hydrauliczna zagęszczacza wynosiła od 19 do 22 m3/h.
  • Odprowadzanie osadu zagęszczonego wynosiło około 3 m3/h.


Odciek

W zależności od oczekiwanego stopnia zagęszczenia można manewrować dawką flokulanta w celu otrzymania pożądanego rezultatu. Urządzenie pracowało w trybie automatycznym – po zadaniu odpowiednich wartości na panelu dotykowym, oprogramowanie automatycznie steruje procesem dzięki zainstalowanym czujnikom i przepływomierzom.

Kierownictwo PWiK w Biskupcu było bardzo usatysfakcjonowane osiągniętymi rezultatami, a także wysoką wydajnością urządzenia. Na oczyszczalni w Biskupcu już od kilku lat pracuje także prasa śrubowo-talerzowa MDQ-353 C, która znakomicie spełnia swoje zadanie odwadniając trudny osad przy jednocześnie bardzo niskim zużyciu mediów.

Poniżej mamy przyjemność zacytować Kierowniczkę Oczyszczalni, Panią Monikę Wołoszyn:

„Nadmierny osad ściekowy na naszej oczyszczalni jest osadem trudnym do odwadniania i zagęszczania ze względu na duże rozdrobnienie podczas procesu napowietrzania, w związku z czym aby uzyskać suchą masę osadu powyżej 2% musielibyśmy wydłużyć czas zagęszczania grawitacyjnego, co z kolei jest niemożliwe ze względu na duże przyrosty osadu nadmiernego. Zastosowanie zagęszczacza śrubowego umożliwiło szybkie zagęszczenie osadu nadmiernego, zmniejszenie jego objętości (nawet 5,6% s.m.), uzyskanie czystego filtratu oraz co jest bardzo istotne, bardzo niskie zużycie flokulanta. W efekcie końcowym sumaryczne zużycie flokulanta przez obie maszyny (zagęszczacz śrubowy + prasa śrubowa) było tylko o około 20% większe niż przy odwadnianiu wyłącznie prasą śrubową poprzedzoną klasycznym zagęszczaczem grawitacyjnym. Dodatkową korzyścią była również możliwość łączenia osadu świeżego z osadem zagniłym, z równie dobrym efektem zagęszczania (badania własne: około 16m3/godz. i 3,2% s.m.). Zagęszczacz śrubowy może z powodzeniem wspomagać oczyszczalnie z ograniczonymi możliwościami zagęszczania grawitacyjnego, jak również odwadnianie osadu np. zagniłego.”

Zagęszczacze śrubowe serii MDQ-T to świetne rozwiązanie dla oczyszczalni, którym zależy na kompaktowym, oszczędnym i wydajnym zagęszczaniu osadu. Szeroki wybór modeli pozwala optymalnie dostosować przepustowość urządzenia do realiów panujących na obiekcie, a proces w pełni zautomatyzowany zapewnia praktycznie bezobsługową pracę.

Ecoton partner's logos