Kraty i sita

Na etapie mechanicznego oczyszczania ścieków odbywa się zatrzymanie zanieczyszczeń stałych i przygotowanie do oczyszczania biologicznego.

Niezmiernie ważne jest to, aby uniemożliwić przedostanie się dużych odpadów do następnych etapów oczyszczania. Śmieci, które dostały się do osadników i komór napowietrzania, mogą zepsuć sprzęt na następnych etapach oczyszczania.

Stosowanie sprzętu Esmil pomaga w utrzymaniu wysokiego poziomu oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń stałych na każdym etapie odprowadzenia wody i umożliwia wykorzystanie oczyszczania mechanicznego jako metody samodzielnej, lub jako jednego ze szczebli oczyszczania ścieków.

Przemysłowa grupa Esmil dostarczyła ponad 1500 urządzeń do oczyszczania mechanicznego, w tym 850 krat kanalizacyjnych.

Lista produktów
Ecoton partner's logos

Wiadomości