Case study: Modernizacja kompleksu odwadniania osadu (Trzcianka, Polska)

ZAMAWIAJĄCY – Zakład Inżynierii Komunalnej w Trzciance Sp. z o.o.
OBJEKT –
Oczyszczalnia ścieków w Trzciance, woj. wielkopolskie
MODEL ODWADNIACZA – 
MDQ 452-C
ROZPOCZĘCIE PRAC –
Październik 2022

Zadanie

Oczyszczalnia ścieków w Trzciance powstała w latach 80. XX wieku, a jej przepustowość wynosiła 2400 m³/d. Oczyszczalnia wykorzystywała metodę osadu czynnego, polegającą na tym, że osad trafiał do komór stabilizacji, a następnie na laguny osadowe. Ścieki oczyszczone odprowadzane były poprzez rów melioracyjny do rzeki Trzcinicy. W latach 2006-2007 dokonano modernizacji i rozbudowy oczyszczalni, obejmującej swym zakresem zarówno część biologiczną jak i gospodarkę osadową. W wyniku tych działań przepustowość oczyszczalni wzrosła do 4 000 m³/d. Ilość ścieków dopływających w ciągu roku kształtuje się obecnie na poziomie ok. 700 000 m³. W 2022 roku ZIK w Trzciance dokonał znacznych inwestycji pod kątem modernizacji zarówno sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, jak również samej oczyszczalni. Jedną z nich była modernizacja węzła osadowego. Technologia zarządzania gospodarką osadową na oczyszczalni w Trzciance obejmuje beztlenową stabilizację osadu nadmiernego w dwóch wydzielonych komorach fermentacji (WKF) a następnie jego odwadnianie i higienizację wapnem w celu wykorzystania rolniczego. Przed modernizacją osad z komór WKF o zawartości suchej masy na poziomie 1,5 – 2,5 % podawany był na prasę taśmową, natomiast po prasie uzyskiwano około 16 % s.m. w placku. Z uwagi na rosnące ceny mediów, awaryjność urządzeń oraz znaczne koszty wywozu osadu, Kierownictwo spółki zdecydowało się na wymianę wyposażenia budynku odwadniania osadu na urządzenia bardziej efektywne i ekonomiczne a także zapewniające zautomatyzowany proces odwadniania. W poszukiwaniu optymalnego rozwiązania ZIK w Trzciance zlecił wykonanie firmie PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. przeprowadzenie testów pilotażowych w warunkach rzeczywistych z wykorzystaniem pełnowymiarowej prasy śrubowo-dyskowej MDQ-201. Testy wypadły pozytywnie i
obiecująco, a technologia odwadniania oparta na bazie pras MDQ przekonała Kierownictwo. W lipcu 2022 r. odbył się przetarg dotyczący dostawy, montaż i rozruch kompleksu do odwadniania osadu na bazie prasy śrubowej, który wygrała firma PRODEKO-EŁK spełniając wszystkie wymagania Zamawiającego.

Rozwiązanie

W ramach modernizacji firma PRODEKO-EŁK Sp. z o.o. wchodząca w skład międzynarodowej grupy ESMIL jesienią 2022 r. dostarczyła, zamontowała i uruchomiła kompleks odwadniania osadu obejmujący następujące urządzenia:

 • prasa śrubowo-dyskowa MDQ-452 C;
 • przenośnik ślimakowy poziomy ok. 2 m długości;
 • przenośnik ślimakowy ukośny ok. 6 m długości wychodzący częściowo poza budynek;
 • pompa nadawy osadu + przepływomierz;
 • pompa nadawy roztworu flokulanta + przepływomierz;
 • automatyczna stacja przygotowania roztworu flokulanta;
 • macerator;
 • szafa sterująca całym kompleksem z panelem dotykowym.

Kompleksowo firma PRODEKO-EŁK dostarczyła także orurowanie i okablowanie kompleksu oraz wykonała montaż mechaniczny i elektryczny urządzeń. Po uruchomieniu kompleksu i dostosowaniu parametrów pracy urządzeń, operatorzy na oczyszczalni docenili automatyzację procesu i praktycznie bezobsługową technologię w porównaniu do poprzednio użytkowanej prasy
taśmowej. Dodatkowo, brak części szybko zużywających się oraz niższe zużycie mediów i lepszy stopień odwodnienia pozwalają na znaczne oszczędności. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż mimo większej ilości przerabianego osadu na dobę, ogólne zużycie flokulanta w skali miesiąca jest porównywalne. Poprzednio użytkowana prasa taśmowa pozwalała na przerobienie średnio około 1300 m3 osadu na miesiąc, natomiast prasa śrubowo-dyskowa MDQ-452 C umożliwia przerobienie średnio ok. 1700 m3 osadu na miesiąc. W obu przypadkach miesięczne zużycie flokulanta w postaci emulsji to ok. 1 m3. Szczegółowe porównanie parametrów operacyjnych obu urządzeń przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Porównanie dotychczasowej prasy taśmowej i prasy śrubowo-dyskowej MDQ-452 C

 
Prasa taśmowa

Prasa śrubowo-dyskowa
MDQ-452 C

Zawartość s.m. w nadawie

1,5 – 2,5 %

Przepustowość hydrauliczna

~ 6,5 – 8 m3/h

8 – 15 m3/h

Przepustowość masowa

~ 97,5 – 200 kg s.m./h
120 – 375 kg s.m./h

Zawartość s.m. w placku

~ 16 %

18 – 22 %
Zmniejszenie objętości osadu

6-10 razy
9-14 razy
Dawka flokulanta

15-19 kg/t s.m.

22 – 28 kg/t s.m.

Ilość zużywanej emulsji/1 m3 osadu

≈ 0,8 l
≈ 0,6 l

Przerobienie osadu w skali miesiąca
1200 – 1400 m3
1700 - 1800 m3
Zużycie energii elektrycznej

8,7 kWh

4,2 kWh

Zużycie wody płuczącej

10 m3/god

0,2 m3/god

kompleks odwadniania osadu

Korzyści z zastosowania kompleksu do odwadniania osadu na bazie prasy śrubowo-dyskowej MDQ:

 • lepsze odwodnienie osadu co przekłada się na mniejszą objętość osadu, a w związku z tym – więcej miejsca na jego składowanie oraz mniejsze koszty transportu;
 • większa ilość przerabianego osadu w ciągu doby;
 • mniejsze zużycie flokulanta, wody płuczącej i energii;
 • brak szybko zużywających się części;
 • brak konieczności serwisowania;
 • zautomatyzowany proces.

Oświadczenie eksploatatora – Eksploatacja systemu napowietrzania Esmil na oczyszczalni ścieków w m. Czernihów pod czas wojny

W 2018 roku w zbiorniku nr 3 oraz w 2019 roku w zbiornikach nr 2 i 4 na oczyszczalni ścieków PWiK „Czernihivvodokanal” istniejący system napowietrzania został wymieniony na dyfuzory rurowe serii APKV-120 o łącznej długości ok. 1700 m .

Wymiana systemu napowietrzania umożliwiła znaczne ograniczenie zużycia energii elektrycznej, gdyż praca jednej dmuchawy TV-300 w pełni zaspokajała potrzeby technologiczne (wcześniej pracowały dwie dmuchawy). Łączne oszczędności wyniosły około miliona hrywien rocznie.

Ponadto dyfuzory te bardzo dobrze sprawdziły się podczas pracy w okresie aktywnych działań wojennych w naszym regionie, kiedy dostawy energii elektrycznej były niestabilne.

W okresie od 15 marca do 1 kwietnia 2022 r., w związku z ciągłym ostrzałem i znacznymi uszkodzeniami obiektów energetycznych, oczyszczalnia ścieków miasta Czernihów została całkowicie odcięta od energii elektrycznej. W wyniku wyłączenia dmuchaw osad czynny znajdujący się w zbiornikach napowietrzania opadł na dno i w tym stanie pozostał przez dwa tygodnie.

Po wznowieniu dostaw energii elektrycznej stopniowo uruchamiano zbiorniki (nie zostały opróżnione). Po półgodzinnej pracy osad denny i wodę nadosadową wymieszano do uzyskania jednorodnej mieszaniny, równomiernie doprowadzono powietrze, przywrócono odpowiednią intensywność napowietrzania wszystkich ciągów napowietrzających w zbiornikach.

Świadczy to o tym, że warstwa dyspersyjna aeratorów nie była zatkana materią organiczną i nie wymagała dodatkowego płukania lub przedmuchiwania w celu przywrócenia jej właściwości.

Wydajność systemu napowietrzania nie spadła.

W okresie eksploatacji nie wystąpiły żadne awarie w pracy dyfuzorów serii APKV, ponadto odnotowano dość szybki okres regeneracji po pracy w warunkach długotrwałego braku zasilania

Case Study: System napowietrzania Esmil Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków mleczarskich

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach to obiekt o przepustowości około 1330 m3/d. W mleczarni odbywa się produkcja różnego rodzaju serów, masła, serwatki oraz mleka w proszku. Oczyszczalnia składa się z 4 zbiorników uśredniających i dwóch przepływowych ciągów biologicznych.

W 2 ciągach biologicznych oczyszczalni są komory nitryfikacji, w których napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory płytowe AQUACONSULT.

Z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i częstych awarii dyfuzorów MSM w Mońkach zdecydowało się w 2017 r. na montaż w jednym ze zbiorników retencyjnych dyfuzorów rurowych serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk wykonanych z polietylenu. Po obserwacji ich działania podjęto decyzje o wymianie dotychczas eksploatowanego systemu napowietrzania w dwóch przepływowych ciągach biologicznych na dyfuzory APKV Esmil Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania Esmil umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany w komorze nitryfikacji w pierwszej połowie 2021 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe ESMIL na obiekcie (Mońkach)

Długość systemu napowietrzania96 m.b.
Przepustowość dmuchaw930 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora9,7 m3/h/m
Sote30,6 %
SSOTE 5,9%, głębokość 5,5 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia58,8 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania Esmil Prodeko-Ełk w reaktorach SBR na oczyszczalni ścieków w Gołdapi

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gołdapi

WSTĘP

W 2015 roku odbyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi o przepustowości około 2000 m3/d.

W ramach modernizacji wykorzystany został wyłączony z eksploatacji II ciąg technologiczny, złożony z 8 komór SBR. Komory pracowały w oparciu o mieszadła hiperboidalne wraz z dmuchawą z rusztem grubopęcherzykowym, bezdyfuzorowym mocowanym do dna reaktora, rozprowadzającym sprężone powietrze pod mieszadła.

W ciągu kilku lat okazało się, że zainstalowany system napowietrzania jest bardzo energochłonny. Z tego powodu kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w 4 reaktorach SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją.

Po szczegółowym zapoznaniu się z danymi o obiekcie, ocenie warunków w zbiornikach napowietrzania i zapotrzebowaniu powietrza, dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany na oczyszczalni w 4 z 8 zbiorników SBR w kwietniu 2019 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Dyfuzory rurowe ESMIL na obiekcie (Gołdapi)

Całkowita długość systemu napowietrzania420 m.b.
Długość systemu napowietrzania w 1 reaktorze105 m.b.
Przepustowość dmuchaw na 1 reaktor650 m3/h
Przepustowość dmuchaw na 4 reaktory2600 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,2 m3/h/m
Sote33,7 %
SSOTE 6,1%, głębokość 5,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia61,8 kPa

 

Case Study: System napowietrzania Esmil prodeko-ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Gąskach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gąskach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Gąskach to niewielki obiekt o przepustowości około 60 m3/d należący do PWiK w Olecku.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez mechaniczną turbinę na systemie pływającym BIOGEST BSK5.

Z powodu awaryjności turbiny kierownictwo oczyszczalni zdecydowało się na wymianę systemu napowietrzania w reaktorze SBR na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania Esmil  umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

Po przeanalizowaniu warunków panujących w reaktorze oraz wymagań dotyczących napowietrzania dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany w reaktorze SBR w kwietniu 2017 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Копия Dyfuzory rurowe ESMIL na obiekcie (Gąskach)

Długość systemu napowietrzania27 m.b.
Przepustowość dmuchaw220 - 280 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora8,2 - 10,4 m3/h/m
Sote22,8 %
SSOTE 5,8%, głębokość 4,2 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia48,0 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania ESMIL Prodeko-Ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Galwieciach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach to niewielki obiekt o przepustowości 65 m3/d należący do PWiK w Gołdapi.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez turbiny napowietrzające.

Podczas użytkowania turbin zaobserwowano wysokie zużycie energii oraz problemy w użytkowaniu spowodowane koniecznością częstego serwisowania, co przekładało się na znaczne koszty eksploatacyjne. Z tych powodów kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w reaktorze SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji ESMIL Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania ESMIL umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania ESMIL został zainstalowany w reaktorze SBR w listopadzie 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe ESMIL na obiekcie (Galwieciach)

Długość systemu napowietrzania40 m.b.
Przepustowość dmuchaw250 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,25 m3/h/m
Sote27,6%
SSOTE 6,1%, głębokość 4,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia49,0 kPa

Case Study: System napowietrzania Esmil Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie

Wstęp

Gminna oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie należąca do Gminy Raczki w woj. podlaskim posiada przepustowość około 350 m3/d.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest przepływowa komora nitryfikacji, w której napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory rurowe z membraną EPDM.

W trakcie modernizacji wymieniono ruszt dyfuzorów membranowych na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk. Zastosowany system napowietrzania charakteryzuje się stabilną pracą, wysoką efektywnością transferu tlenu oraz niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania Esmil umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany w komorze nitryfikacji we wrześniu 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe ESMIL na obiekcie (Dowspuda)

Długość systemu napowietrzania50 m.b.
Przepustowość dmuchaw350 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora7 m3/h/m
Sote33%
SSOTE 6%, głębokość 5,75 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,6 kPa
Całkowite straty ciśnienia56,9 kPa

 

Case Study: Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni (Ostrów-Mazowiecka, Polska)

PROJEKT – Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni przy ul. Olszynowej 16 w Ostrowi Mazowieckiej
ZAMAWIAJĄCY – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
OBIEKT – Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Olszynowej 16
URUCHOMIENIE – Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Cele projektu

Celem projektu była modernizacja i przebudowa układu usuwania i odbioru skratek z kanału ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z planem modernizacji w styczniu 2021 dostarczono, zamontowano i uruchomiono następujące urządzenia:

Dotychczas oczyszczalnia borykała się z problemem przelewania się ścieków przez kanał z tego względu zdecydowano się na poszerzenie kanału i wstawienie szerszej kraty o większej przepustowości.

Realizacja projektu

Urządzenia do realizacji projektu zostały wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym firmy Esmil Prodeko-Ełk. W celu prawidłowego umiejscowienia kraty tak, aby spełnione zostały założenia projektu poszerzono istniejący kanał napływowy. Po zakończeniu prac budowlanych fachowcy firmy Esmil Prodeko-Ełk  przystąpili do wykonania prac montażowych oraz rozruchowych urządzenia. Krata została przekazana do eksploatacji w marcu 2021 roku.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniu kraty schodkowej RSK0815 firmy Esmil Prodeko-Ełk problem przelewania się ścieków przez kanał został całkowicie wyeliminowany. Dobrana i dostarczona przez Prodeko-Ełk krata zapewnia nie tylko czystość w obrębie urządzenia, lecz dodatkowo poprzez swoją niezawodną pracę zabezpiecza urządzenia na dalszych etapach procesu oczyszczania ścieków.

 

Oświadczenie eksploatatora – doświadczenia z użytkowania systemu napowietrzania APKV Esmil (Budapeszt, Węgry)

Oczyszczalnia ścieków Budapeszt Południe o przepustowości 80 000 m3 na dobę działa w oparciu o technologię biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego oraz systemu napowietrzania regulowanego poprzez zawartość tlenu rozpuszczonego w 8 kaskadowych zbiornikach napowietrzających.

Do końca 2018 roku w systemie napowietrzania stosowaliśmy wyłącznie aeratory membranowe, które ze względu na starzenie się musiały zostać wymienione. Po przeanalizowaniu rynku międzynarodowego zdecydowaliśmy się na wybór napowietrzaczy rurowych APKV, opracowanych przez firmę Esmil, które posiadają najlepsze parametry techniczne.

W 2018 r. w pierwszej kolejności zainstalowano system napowietrzania Esmil z dyfuzorami APKV w komorze napowietrzania L4, a następnie w 2019 r. i na początku 2020 r. dyfuzory te zostały zamontowane w pozostałych 5 częściach (L1-L3 i L5-L6).

Nasze doświadczenia z eksploatacji dyfuzorów membranowych po kilku latach:

 • rozciąganie płyt membranowych;
 • utrata elastyczności płyt membranowych;
 • ze względu na wzrost wielkości perforacji zwiększa się wielkość pęcherzyków powietrza, co powoduje zmniejszenie efektywności rozpuszczania tlenu;
 • uszkodzenia fizyczne, pęknięcia membran;
 • niedostatek tlenu przy dużych obciążeniach;
 • fizyczne czyszczenie zanieczyszczonych powierzchni membran nie przywraca w pełni ich wydajności.

W celu utrzymania wymaganego poziomu tlenu rozpuszczonego w membranowym systemie napowietrzania, musieliśmy opróżniać zbiorniki napowietrzania co dwa lata, aby sprawdzić membrany, oczyścić je i, w razie potrzeby, wymienić uszkodzone membrany. Głównym celem wymiany aeratorów membranowych było obniżenie bardzo wysokich kosztów utrzymania systemu napowietrzania.

Oryginalne dyfuzory Esmil APKV zostały zainstalowane w komorze napowietrzania L4, która zapewniała 1/6 (13.333 m3/dobę) całkowitego przepływu osadu czynnego. Zostało to dokonane w celu porównania z istniejącym systemem membranowym.

Aeratory Esmil APKV wykazywały stabilną pracę oraz wymaganą intensywność napowietrzania, zadane parametry nasycenia tlenem były osiągane przy niższym ciśnieniu powietrza. Wskaźnik SSOTE wynosił 5 – 6,3%/m, w zależności od aktualnego przepływu powietrza. Całkowite zużycie powietrza zostało zredukowane.

Dodatkowym pozytywnym efektem była znacznie większa zdolność adaptacyjna systemu Esmil APKV w zakresie regulacji powietrza. Nowy system napowietrzania umożliwił bardziej precyzyjne i elastyczne podążanie za zmieniającym się zapotrzebowaniem na tlen, co znacznie ułatwia sterowanie procesem i zapewnia niezbędny dopływ powietrza, nawet podczas szczytowego obciążenia.

W wyniku pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych z systemem napowietrzania w komorze napowietrzania L4 w 2019 r., w tym samym roku oraz w 2020 r. przeprowadzono całkowitą wymianę systemu napowietrzania; Aeratory APKV Esmil zostały zainstalowane w całym systemie wykorzystującym osad czynny.

Doświadczenia eksploatacyjne systemu napowietrzania z zastosowaniem napowietrzaczy Esmil:

 • stałe dostarczanie tlenu w wymaganej ilości podczas szczytowych obciążeń, wskaźnik DO 3-4 mg/l (w tym ostatnia ósma kaskada);
 • ciśnienie robocze 535 mbar;
 • redukcja strat ciśnienia;
 • dyfuzory zachowują swój kształt, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję;
 • dyfuzory nie zatykają się.

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowanie aeratorów APKV Esmil znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na obsługę serwisową, a także zapewnia niezbędne zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony w komorze osadu czynnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej.

Case study: Brown’s Bay Packing Company (Campbell River, BC, Canada)

BRANŻA GOSPODARKI – Przetwórstwo rybne
MODEL FLOTATORA – FT-20Z z mieszalnikiem statycznym
ROZPOCZĘCIE PRAC – Marzec 2019 r.

Zadanie

Zamawiający szukał rozwiązania zmniejszającego zanieczyszczenia w ściekach zakładu przetwórstwa ryb wychodzących z reaktora procesu FBR. Ponadto zamawiający potrzebował rozwiązania kompaktowego i prostego w obsłudze o niskich kosztach eksploatacji.

Rozwiązanie

Na podstawie informacji wstępnych i wyliczeń teoretycznych, firma Esmil we współpracy z naszym przedstawicielem w Kanadzie, firmą Archer Separation Inc., zaproponowała zastosowanie flotatora FT-20Z.Esmil we współpracy z naszym przedstawicielem w Kanadzie, firmą Archer Separation Inc., zaproponowała zastosowanie flotatora FT-20Z.

Źródło ściekówWoda morska z odpadami przetwórstwa ryb
Czas przacy16-20 godz./dziennie,
3-4 dni w tygodniu
Wydajność20-40 m3/godz.
Ogólna ilość substancji zawieszonych w wodzie na wejściu800-1200 ppm
Ogólna ilość substancji zawieszonych w wodzie na wejściu80-100 ppm

 

Ecoton partner's logos

Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków

Grupa Esmil jest wiodącym światowym producentem urządzeń do oczyszczania ścieków oraz dostawcą zaawansowanych technologicznych rozwiązań w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody w różnych gałęziach przemysłu.

Stany Zjednoczone

Azja Środkowa i Kaukaz

Rozwiązania inżynieryjne i technologie membranowe