Case Study: System napowietrzania Esmil Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków mleczarskich

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w zakładzie mleczarskim w Mońkach to obiekt o przepustowości około 1330 m3/d. W mleczarni odbywa się produkcja różnego rodzaju serów, masła, serwatki oraz mleka w proszku. Oczyszczalnia składa się z 4 zbiorników uśredniających i dwóch przepływowych ciągów biologicznych.

W 2 ciągach biologicznych oczyszczalni są komory nitryfikacji, w których napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory płytowe AQUACONSULT.

Z powodu wysokich kosztów inwestycyjnych i częstych awarii dyfuzorów MSM w Mońkach zdecydowało się w 2017 r. na montaż w jednym ze zbiorników retencyjnych dyfuzorów rurowych serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk wykonanych z polietylenu. Po obserwacji ich działania podjęto decyzje o wymianie dotychczas eksploatowanego systemu napowietrzania w dwóch przepływowych ciągach biologicznych na dyfuzory APKV Esmil Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania Esmil umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany w komorze nitryfikacji w pierwszej połowie 2021 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Mońkach)

Długość systemu napowietrzania96 m.b.
Przepustowość dmuchaw930 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora9,7 m3/h/m
Sote30,6 %
SSOTE 5,9%, głębokość 5,5 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia58,8 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania Esmil Prodeko-Ełk w reaktorach SBR na oczyszczalni ścieków w Gołdapi

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gołdapi

WSTĘP

W 2015 roku odbyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi o przepustowości około 2000 m3/d.

W ramach modernizacji wykorzystany został wyłączony z eksploatacji II ciąg technologiczny, złożony z 8 komór SBR. Komory pracowały w oparciu o mieszadła hiperboidalne wraz z dmuchawą z rusztem grubopęcherzykowym, bezdyfuzorowym mocowanym do dna reaktora, rozprowadzającym sprężone powietrze pod mieszadła.

W ciągu kilku lat okazało się, że zainstalowany system napowietrzania jest bardzo energochłonny. Z tego powodu kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w 4 reaktorach SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją.

Po szczegółowym zapoznaniu się z danymi o obiekcie, ocenie warunków w zbiornikach napowietrzania i zapotrzebowaniu powietrza, dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany na oczyszczalni w 4 z 8 zbiorników SBR w kwietniu 2019 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gołdapi)

Całkowita długość systemu napowietrzania420 m.b.
Długość systemu napowietrzania w 1 reaktorze105 m.b.
Przepustowość dmuchaw na 1 reaktor650 m3/h
Przepustowość dmuchaw na 4 reaktory2600 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,2 m3/h/m
Sote33,7 %
SSOTE 6,1%, głębokość 5,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia61,8 kPa

 

Case Study: System napowietrzania Esmil prodeko-ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Gąskach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gąskach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Gąskach to niewielki obiekt o przepustowości około 60 m3/d należący do PWiK w Olecku.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez mechaniczną turbinę na systemie pływającym BIOGEST BSK5.

Z powodu awaryjności turbiny kierownictwo oczyszczalni zdecydowało się na wymianę systemu napowietrzania w reaktorze SBR na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania Esmil  umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

Po przeanalizowaniu warunków panujących w reaktorze oraz wymagań dotyczących napowietrzania dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany w reaktorze SBR w kwietniu 2017 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Копия Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gąskach)

Długość systemu napowietrzania27 m.b.
Przepustowość dmuchaw220 - 280 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora8,2 - 10,4 m3/h/m
Sote22,8 %
SSOTE 5,8%, głębokość 4,2 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,8 kPa
Całkowite straty ciśnienia48,0 kPa

Case Study: Systemy napowietrzania EKOTON Prodeko-Ełk w reaktorze SBR na oczyszczalni ścieków w Galwieciach

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach to niewielki obiekt o przepustowości 65 m3/d należący do PWiK w Gołdapi.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez turbiny napowietrzające.

Podczas użytkowania turbin zaobserwowano wysokie zużycie energii oraz problemy w użytkowaniu spowodowane koniecznością częstego serwisowania, co przekładało się na znaczne koszty eksploatacyjne. Z tych powodów kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w reaktorze SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w reaktorze SBR w listopadzie 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Galwieciach)

Długość systemu napowietrzania40 m.b.
Przepustowość dmuchaw250 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,25 m3/h/m
Sote27,6%
SSOTE 6,1%, głębokość 4,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia49,0 kPa

Case Study: System napowietrzania Esmil Prodeko-Ełk na oczyszczalni ścieków w Dowspudzie

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie

Wstęp

Gminna oczyszczalnia ścieków w Dowspudzie należąca do Gminy Raczki w woj. podlaskim posiada przepustowość około 350 m3/d.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest przepływowa komora nitryfikacji, w której napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez dyfuzory rurowe z membraną EPDM.

W trakcie modernizacji wymieniono ruszt dyfuzorów membranowych na rurowe polimerowe aeratory serii APKV produkcji Esmil Prodeko-Ełk. Zastosowany system napowietrzania charakteryzuje się stabilną pracą, wysoką efektywnością transferu tlenu oraz niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania Esmil umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Esmil został zainstalowany w komorze nitryfikacji we wrześniu 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Dowspuda)

Długość systemu napowietrzania50 m.b.
Przepustowość dmuchaw350 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora7 m3/h/m
Sote33%
SSOTE 6%, głębokość 5,75 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,6 kPa
Całkowite straty ciśnienia56,9 kPa

 

Case Study: Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni (Ostrów-Mazowiecka, Polska)

PROJEKT – Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni przy ul. Olszynowej 16 w Ostrowi Mazowieckiej
ZAMAWIAJĄCY – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
OBIEKT – Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Olszynowej 16
URUCHOMIENIE – Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Cele projektu

Celem projektu była modernizacja i przebudowa układu usuwania i odbioru skratek z kanału ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z planem modernizacji w styczniu 2021 dostarczono, zamontowano i uruchomiono następujące urządzenia:

Dotychczas oczyszczalnia borykała się z problemem przelewania się ścieków przez kanał z tego względu zdecydowano się na poszerzenie kanału i wstawienie szerszej kraty o większej przepustowości.

Realizacja projektu

Urządzenia do realizacji projektu zostały wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym firmy Esmil Prodeko-Ełk. W celu prawidłowego umiejscowienia kraty tak, aby spełnione zostały założenia projektu poszerzono istniejący kanał napływowy. Po zakończeniu prac budowlanych fachowcy firmy Esmil Prodeko-Ełk  przystąpili do wykonania prac montażowych oraz rozruchowych urządzenia. Krata została przekazana do eksploatacji w marcu 2021 roku.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniu kraty schodkowej RSK0815 firmy Esmil Prodeko-Ełk problem przelewania się ścieków przez kanał został całkowicie wyeliminowany. Dobrana i dostarczona przez Prodeko-Ełk krata zapewnia nie tylko czystość w obrębie urządzenia, lecz dodatkowo poprzez swoją niezawodną pracę zabezpiecza urządzenia na dalszych etapach procesu oczyszczania ścieków.

 

Oświadczenie eksploatatora – doświadczenia z użytkowania systemu napowietrzania APKV Esmil (Budapeszt, Węgry)

Oczyszczalnia ścieków Budapeszt Południe o przepustowości 80 000 m3 na dobę działa w oparciu o technologię biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem osadu czynnego oraz systemu napowietrzania regulowanego poprzez zawartość tlenu rozpuszczonego w 8 kaskadowych zbiornikach napowietrzających.

Do końca 2018 roku w systemie napowietrzania stosowaliśmy wyłącznie aeratory membranowe, które ze względu na starzenie się musiały zostać wymienione. Po przeanalizowaniu rynku międzynarodowego zdecydowaliśmy się na wybór napowietrzaczy rurowych APKV, opracowanych przez firmę Esmil, które posiadają najlepsze parametry techniczne.

W 2018 r. w pierwszej kolejności zainstalowano system napowietrzania Esmil z dyfuzorami APKV w komorze napowietrzania L4, a następnie w 2019 r. i na początku 2020 r. dyfuzory te zostały zamontowane w pozostałych 5 częściach (L1-L3 i L5-L6).

Nasze doświadczenia z eksploatacji dyfuzorów membranowych po kilku latach:

 • rozciąganie płyt membranowych;
 • utrata elastyczności płyt membranowych;
 • ze względu na wzrost wielkości perforacji zwiększa się wielkość pęcherzyków powietrza, co powoduje zmniejszenie efektywności rozpuszczania tlenu;
 • uszkodzenia fizyczne, pęknięcia membran;
 • niedostatek tlenu przy dużych obciążeniach;
 • fizyczne czyszczenie zanieczyszczonych powierzchni membran nie przywraca w pełni ich wydajności.

W celu utrzymania wymaganego poziomu tlenu rozpuszczonego w membranowym systemie napowietrzania, musieliśmy opróżniać zbiorniki napowietrzania co dwa lata, aby sprawdzić membrany, oczyścić je i, w razie potrzeby, wymienić uszkodzone membrany. Głównym celem wymiany aeratorów membranowych było obniżenie bardzo wysokich kosztów utrzymania systemu napowietrzania.

Oryginalne dyfuzory Esmil APKV zostały zainstalowane w komorze napowietrzania L4, która zapewniała 1/6 (13.333 m3/dobę) całkowitego przepływu osadu czynnego. Zostało to dokonane w celu porównania z istniejącym systemem membranowym.

Aeratory Esmil APKV wykazywały stabilną pracę oraz wymaganą intensywność napowietrzania, zadane parametry nasycenia tlenem były osiągane przy niższym ciśnieniu powietrza. Wskaźnik SSOTE wynosił 5 – 6,3%/m, w zależności od aktualnego przepływu powietrza. Całkowite zużycie powietrza zostało zredukowane.

Dodatkowym pozytywnym efektem była znacznie większa zdolność adaptacyjna systemu Esmil APKV w zakresie regulacji powietrza. Nowy system napowietrzania umożliwił bardziej precyzyjne i elastyczne podążanie za zmieniającym się zapotrzebowaniem na tlen, co znacznie ułatwia sterowanie procesem i zapewnia niezbędny dopływ powietrza, nawet podczas szczytowego obciążenia.

W wyniku pozytywnych doświadczeń eksploatacyjnych z systemem napowietrzania w komorze napowietrzania L4 w 2019 r., w tym samym roku oraz w 2020 r. przeprowadzono całkowitą wymianę systemu napowietrzania; Aeratory APKV Esmil zostały zainstalowane w całym systemie wykorzystującym osad czynny.

Doświadczenia eksploatacyjne systemu napowietrzania z zastosowaniem napowietrzaczy Esmil:

 • stałe dostarczanie tlenu w wymaganej ilości podczas szczytowych obciążeń, wskaźnik DO 3-4 mg/l (w tym ostatnia ósma kaskada);
 • ciśnienie robocze 535 mbar;
 • redukcja strat ciśnienia;
 • dyfuzory zachowują swój kształt, są odporne na uszkodzenia mechaniczne i korozję;
 • dyfuzory nie zatykają się.

Podsumowując, należy stwierdzić, że stosowanie aeratorów APKV Esmil znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na obsługę serwisową, a także zapewnia niezbędne zapotrzebowanie na tlen rozpuszczony w komorze osadu czynnego przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej.

Case study: Brown’s Bay Packing Company (Campbell River, BC, Canada)

BRANŻA GOSPODARKI – Przetwórstwo rybne
MODEL FLOTATORA – FT-20Z z mieszalnikiem statycznym
ROZPOCZĘCIE PRAC – Marzec 2019 r.

Zadanie

Zamawiający szukał rozwiązania zmniejszającego zanieczyszczenia w ściekach zakładu przetwórstwa ryb wychodzących z reaktora procesu FBR. Ponadto zamawiający potrzebował rozwiązania kompaktowego i prostego w obsłudze o niskich kosztach eksploatacji.

Rozwiązanie

Na podstawie informacji wstępnych i wyliczeń teoretycznych, firma Esmil we współpracy z naszym przedstawicielem w Kanadzie, firmą Archer Separation Inc., zaproponowała zastosowanie flotatora FT-20Z.Esmil we współpracy z naszym przedstawicielem w Kanadzie, firmą Archer Separation Inc., zaproponowała zastosowanie flotatora FT-20Z.

Źródło ściekówWoda morska z odpadami przetwórstwa ryb
Czas przacy16-20 godz./dziennie,
3-4 dni w tygodniu
Wydajność20-40 m3/godz.
Ogólna ilość substancji zawieszonych w wodzie na wejściu800-1200 ppm
Ogólna ilość substancji zawieszonych w wodzie na wejściu80-100 ppm

 

Case Study: Hala odwodniania osadu stacji uzdatniania wody (Czeboksary, Rosja)

PROJEKT – Hala odwodniania osadu stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”
ZAMAWIAJĄCY – SA „Vodokanal” miasto Czeboksary
OBIEKT – stacja uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”
URUCHOMIENIE – styczeń 2017 r.

Wstęp

Źródłem zaopatrzenia w wodę miasta Czeboksary jest zbiornik Czeboksary nad Wołgą, zlokalizowany w górnym basenie stacji hydroelektrycznej Czeboksary. Urządzenia do poboru wody to głowice typu jeziornego z liniami grawitacyjnymi ułożonymi do przepompowni 1 oraz 2 znajdujących się na brzegu.

Na stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe” przyjęto dwa modele oczyszczania wody za pomocą koagulacji:

1) Dwustopniowy schemat z wykorzystaniem sedymentacji i filtracji (blok oczyszczania nr 1, 2, 3), w którym zapewniono wstępne klarowanie wody w celu zatrzymania fito-zooplanktonu na sześciu mikrofiltrach MFM 3 × 4,5.

2) Schemat jednostopniowy (blok nr 4) z zastosowaniem osadników kontaktowych i wstępnego klarowania wody na trzech mikrofiltrach MFM 3 x 4,5 w celu zatrzymania fito-zooplanktonu, a także większych zanieczyszczeń, które mogą zatkać system drenażowy osadników.

Łączna wydajność projektowa oczyszczalni wynosi 340 tys. m3/dobę.

Według danych z 2016 roku rzeczywista wydajność stacji uzdatniania wynosiła między 125,0 a 131,2 tys. m3/dobę.

Podczas eksploatacji stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe” wytwarzana jest woda płucząca powstała po płukaniu szybkich filtrów, osadników kontaktowych, zbiorników sedymentacyjnych, mikrofiltrów i zbiorników wody czystej. Wcześniejsza technologia nie pozwalała na rozwiązanie problemu recyklingu wody płuczącej i osadów powstających w osadnikach i strukturach sedymentacyjnych, przez co część ścieków technologicznych odprowadzano do rzeki Wołgi.

Biorąc pod uwagę, że ilość wody płuczącej wynosi od 6 do 10% całkowitej wydajności stacji uzdatniania wody, zrzut takiej ilości przyczynia się do znacznego zanieczyszczenia środowiska.

W celu wizualnej oceny poziomu wpływu na środowisko i obciążeń finansowych wynikających z tego dla SA «Vodokanal” poniższa tabela obrazuje ilości zrzucanych ścieków, masę zanieczyszczeń i płatności za negatywny wpływ na środowisko w poszczególnych latach:

RokObjętość zrzutu, [tysiąc
m3].
Masa zanieczyszczeń, [tony]Kwota płatności za negatywny wpływ na środowisko, [tys. rubli]
20151695,34359,01563
20142111,66399,51903
20132311,72487,12156
...
20104391,801287,04282

Realizacja projektu

W celu rozwiązania zidentyfikowanego problemu, Instytut Badawczy opracował „Przepisy dotyczące projektowania systemu utylizacji wody do płukania i technologii odwadniania osadów stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe”, na podstawie których w 2008 r. „Vodoprojekt” (St. Petersburg, Rosja) opracował projekt roboczy o nazwie „Kompleks zakładów przetwarzania osadów stacji uzdatniania wody „Zaovrazhnoe ”.

Schemat technologiczny przyjęty przez projekt obejmuje:

 • radialne zagęszczacze osadu;
 • uśrednianie wody do płukania;
 • halę mechanicznego odwadniania osadu;
 • urządzenia do ponownego wykorzystania wody do płukania szybkich filtrów.

Budowa obiektu rozpoczęła się w 2014 roku. Głównym dostawcą urządzeń (zagęszczacz osadu SG- 22-2, 2 szt., prasa taśmowa filtracyjna PL-16K – 2 szt. itp.) była Grupa Przemysłowa Esmil.

W styczniu 2017 roku oddano kompleks obróbki osadów, w wyniku czego całkowicie wstrzymano zrzut wód płuczących do rzeki.

Wdrożono następujący schemat kompleksu: osad z poziomych zbiorników sedymentacyjnych o wilgotności około 99,7% dostarczany jest pod ciśnieniem hydrostatycznym do radialnych zagęszczaczy D = 15 m. Osad zagęszcza się przez 6-8 godzin z powolnym mieszaniem z użyciem roztworu flokulantu (Besfloc 4045K). Zagęszczacze osadów wyposażone zostały w mieszadła łopatkowo-pionowe (zgarniacz osadu serii IRPO (IRPO 000.00.00 RE)).

Sklarowana woda z zagęszczaczy odprowadzana jest do zbiornika uśredniającego.

Osad zagęszczony do 99,5% wilgotności na zagęszczaczach radialnych poprzez pompy zamontowane w przepompowni podawany jest do hali mechanicznego odwadniania osadu.

Do odwadniania osadu wybrany został kompleks urządzeń na bazie zagęszczaczy osadu SG-22 oraz pras taśmowych filtracyjnych PL-16K wyprodukowanych przez Grupę Przemysłową Esmil.

Początkowo osad miesza się z flokulantem (Besfloc 4045K), a następnie podawany jest na zagęszczacz taśmowy, który wykorzystany jest jako dodatkowa strefa odwodnienia grawitacyjnego. Po zagęszczeniu osad o wilgotności 95–96% zbiera się w zbiorniku pośrednim, skąd pompowany jest do taśmowej prasy filtracyjnej PL- 16K.

W celu przygotowania i dozowania roztworu flokulanta o wymaganym stężeniu zastosowano stację przygotowania flokulantu „MX7300-2000” Q = 2000 l/h.

W przeciwieństwie do odwadniania osadów ściekowych, w dziedzinie, w której doświadczenie jest szeroko rozpowszechnione w Rosji, nie znaleziono firmy, która mogłaby zaoferować usługi w zakresie odwadniania osadów w zakładach uzdatniania wody. Proces ten jest bardzo specyficzny i indywidualny, w wysokim stopniu zależy od składu chemicznego i biologicznego wody pochodzącej ze źródła, jakości urządzeń używanych do odwadniania osadu oraz zastosowanych chemikaliów do zagęszczania osadu.

Zagęszczacze i prasy filtracyjne Esmil wykazały wysoką wydajność. Zwrócono uwagę na niezawodność wzmocnionych wałów, zespołów łożysk, płynną pracę systemu automatyki, pneumatyczną regulację i naciąg wału Festo oraz efektywny system mycia taśm firmy Stamm.

Przy osadzie pochodzącym z procesu uzdatniania wody bardzo trudno jest osiągnąć wilgotność, jaką uzyskuje się przy mechanicznym odwodnianiu osadów ściekowych. Jednakże stosując skuteczne prasy taśmowe filtracyjne Esmil, specjalistom zakładu uzdatniania we współpracy z producentem udało się osiągnąć wilgotność placka na poziomie 80%, przy której osad może być transportowany, a następnie przetwarzany i wykorzystywany. Odwodniony do wilgotności 80% osad przenoszony jest za pomocą przenośnika ślimakowego KVE do kontenera skąd transportowany jest transportem drogowym do miejsc jego składowania.

Wyniki i wnioski

W wyniku zakończenia zrzutu udało się uzyskać poprawę wskaźników jakości wody, co korzystnie wpłynęło na pracę urządzeń ujęcia wody położonego poniżej rzeki Wołgi.

Przed uruchomieniem opisywanego kompleksu za spowodowane szkody w środowiskowe SA „Vodokanal” w Czeboksarach zapłacił grzywny w wysokości 15 milionów rubli.

Osad powstały podczas oczyszczania wody płuczącej na terenie kompleksu jest z powodzeniem wykorzystywany do kształtowania krajobrazu (V klasa zagrożenia odpadami potwierdzona przez akredytowany ośrodek badawczy). Od początku istnienia kompleksu mechanicznego odwadniania przetransportowano ponad 1500 tys. kg suchego osadu rocznie.

Należy zauważyć, że oprócz rozwiązania problemu zrzutu, uruchomienie kompleksu pozwoliło obniżyć koszty operacyjne (energia elektryczna, koszty koagulantu), poprawić jakość wody pitnej dostarczanej mieszkańcom miasta oraz zmniejszyć pobór wody surowej o 4%, bez obniżenia ogólnej wydajności oczyszczalni ścieków.

 

 

 

Case Study: Oczyszczalnia miejska ścieków komunalnych (Webster, Texas, USA)

MODEL ODWADNIACZA – MDQ-354 C
ROZPOCZĘCIE PRAC – Sierpień 2018 r

Zadanie

Zamawiający poszukiwał sposobów obniżenia kosztów usuwania osadów powstających na miejskiej oczyszczalni ścieków komunalnych, obniżenia kosztów obsługi technicznej i zmniejszenia zużycia energii. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki komunalne z pobliskich osiedli mieszkaniowych oraz licznych, lokalnych zakładów gastronomicznych i produkuje blisko 120 galonów (około 545 litrów) tlenowo stabilizowanego osadu na minutę.

Rozwiązanie

Do określenia najbardziej skutecznego sposobu odwadniania na oczyszczalni przeprowadzone zostały badania pilotażowe z wykorzystaniem mobilnego odwadniacza śrubowo-dyskowego MDQ-201.

Zgodnie z wynikami prac doświadczalnych firma Esmil zaproponowała zestaw odwadniania osadów na podstawie wielodyskowej, śrubowej prasy odwadniającej MDQ-354 C. Zestaw zawiera macerator, automatyczną stację przygotowania i dozowania flokulanta oraz pomost w celu ułatwienia obsługi.

Rezultaty

Typ osaduosad nadmierny stabilizowany tlenowo
Czas pracy9-10 godz./dziennie, codziennie
Wydajność urządzenia20 m3/godz.
310 kg według materii suchej osadu wychodzącego /godz
Zawartość SM w osadzie na wejściu1.3-1.5 %
Zawartość SM w placku osadowym16-18 %
Zużycie flokulanta8,8 g/kg SM
Ogólna ilość substancji zawieszonych w filtracie70 ppm
Poziom oddzielania SMdo 99,7 %

 

Ecoton partner's logos