Flotatory

Flotacja ciśnieniowa jest jedną z wydajniejszych fizyko-chemicznych metod oczyszczania ścieków przemysłowych. Metoda ta polega na nasyceniu wody bąbelkami powietrza.

W procesie flotacji ze ścieków wydalane są zawiesiny, tłuszcze, oleje i produkty naftowe, przez co zmniejsza się koncentracja BZT i ChZT.

Zastosowanie niniejszej technologii pozwala istotnie zmniejszyć obciążenie oczyszczalni biologicznej, a w razie jej braku osiągnąć NDS parametrów zawartych w ściekach spuszczanych do kanalizacji.

ekoton flotation
Ecoton partner's logos

Wiadomości