Obróbka osadu

Mechaniczne odwadnianie osadu ścieków i szlamów przemysłowych przeznaczone jest do zmniejszenia ich objętości poprzez oddzielenie fazy płynnej od rozpuszczonych w nich substancji zważonych.

Po odwodnieniu osadu i szlamu z postaci płynnej stają się substancjami o znacznie wyższej koncentracji substancji zważonych oraz mają konsystencję wilgotnej ziemi. Taka konsystencja umożliwia transport osadu odwodnianego w przyczepie ciężarówki.

Grupa przemysłowa Ekoton dostarczyła ponad 250 taśmowych pras filtracyjnych, zagęszczaczy i odwadniaczy osadu.

ekoton sludge treatment
Lista produktów
Ecoton partner's logos

Wiadomości