Eksploatacja flotatora Esmil na rzeźni „Mięspol” w Żurominie

W roku 2021 zaplanowano budowę podczyszczalni ścieków poprodukcyjnych z rzeźni „Mięspol” w Żurominie. Technologia oczyszczania oraz projekt wykonawczy zostały opracowane przez firmę projektowo-inżynieryjną „Zakład Usług Projektowych i Wykonawczych Ochrony Środowiska MAREK BARYS”.[...]
Ecoton partner's logos