Modernizacja kompleksu odwadniania osadu w Trzciance, Polska

Oczyszczalnia ścieków w Trzciance powstała w latach 80. XX wieku, a jej przepustowość wynosiła 2400 m³/d. Oczyszczalnia wykorzystywała metodę osadu czynnego, polegającą na tym, że osad trafiał do komór stabilizacji, a następnie[...]
Ecoton partner's logos

Technologie i urządzenia do oczyszczania ścieków

Grupa Esmil jest wiodącym światowym producentem urządzeń do oczyszczania ścieków oraz dostawcą zaawansowanych technologicznych rozwiązań w zakresie oczyszczania i uzdatniania wody w różnych gałęziach przemysłu.

Stany Zjednoczone

Azja Środkowa i Kaukaz

Rozwiązania inżynieryjne i technologie membranowe