ekoton multi-disk screw press mdq biskupiec poland

Cel pracy:

Оczyszczalnia ścieków komunalnych znajduje się w Biskupcu, województwo warmińsko-mazurskie,Polska. Obsługuje miejscowość Biskupiec oraz wieś Rukławki. Ścieki wejściowe składają się ze ściekówz gospodarstw domowych, ścieków przemysłowych z pobliskich zakładów mięsnych oraz wody deszczowej. Średnia przepustowość oczyszczalniwynosi 1 450 m3/d, natomiast maksymalna 1 725 m3/d.

Po oczyszczaniu mechanicznym i biologicznym, osad nadmierny o uwodnieniu około 99.7 99.8 % generowany jest w ilości około 360 m3/d, a następnie zagęszczany grawitacyjnie do zawartości suchej masy 1.0—2.0 % w ilości około 60—120 m3/d.Poprzednio osad odwadniany był za pomocą taśmowej prasy filtracyjnej, po czym wykorzystywany do celów rolniczych oraz rozprowadzany na poletkach osadowych.

Konieczność rekonstrukcji była spowodowana słabą efektywnością procesu odwadniania na istniejącej prasie taśmowej, który skutkował niską zawartością suchej masy w odwodnionym placku (około 10 %).Ponadto, wydajność prasy w przybliżeniu 60 m3/d była niewystarczająca do przerobienia całej objętości osadu, co wiązało się również z wysoką awaryjnością prasy.

Jako firma z bogatym doświadczeniem w zakresie technologii odwadniania osadów komunalnych, firma EKOTON miała możliwość zaproponować odpowiednie rozwiązanie i rozpocząć prace projektowe.

Postęp prac:

W celu zapoznania się ze sprawą, przeprowadzono badania laboratoryjne oraz pilotażowe. Po pierwsze, wykonano testy flokulacji oraz dostosowano optymalne parametry procesu. Dalsze badania pilotażowe pozwoliły ustalić optymalne parametry procesu odwadniania w realnych warunkach. Rezultaty poddano analizie oraz wykonano niezbędne obliczenia, co umożliwiło inżynierom z firmy EKOTON dobranie odpowiedniej technologii i zaprojektowanie konstrukcji kompleksu urządzeń.

Po deinstalacji dotychasowego kompleksu odwadniania zamontowano nowy sprzęt zgodnie ze wszystkimi wymaganiami klienta oraz zasadamiBHP. Następnie podczas uruchomienia kompleksu wszelkie parametry technologiczne zostały dostosowane aby spełniać założone wymagania co do najlepszej możliwej efektywności procesu odwadniania tego rodzaju osadu.

ekoton multi-disk screw press mdq biskupiec poland

Rezultaty i wnioski:

ParametrZnaczenie
Średnia przepustowość oczyszczalni1450 m3/d
Przepustowość węzła osadowego120—150 m3/d or 1,9 t s.m./d (135 kg s.m./h)
Średnia zawartość suchej masy w osadzie1,5 %
Całkowita efektywna wydajność urządzenia15-17 %
Zawiesina ogólna w odcieku60-260 mg/l
Dawka flokulantu9,3 kg/tDS
Czas kontroli ręcznej (na 8-godzinną zmianę)20—25 min na wyregulowanie procesu + 30 min na ogólną obsługę (podczas ciągłej pracy urządzenia)
Całkowita efektywna wydajność urządzenia90-97%

Rekonstrukcja kompleksu odwadniania osadu na komunalnej oczyszczalni ścieków w Biskupcu pozwoliła zwiększyć wydajność z 60 do 120—150 m3/d.

Pomimo bardzo niskiej zawartości suchej masy w osadzie wejściowym, spowodowanej jego specyficznym składem oraz mało efektywnym procesem zagęszczania, zainstalowane urządzenie umożliwiło osiągnięcie odwodnionego placka o konsystencji nadającej się do transportu oraz zmniejszenie jego objętości, co pozwala na zminimalizowanie wydatków na transport i dalszą utylizację. Nowa technologia umożliwia uzyskanie wyższej zawartości suchej masy w placku (do 17 %) oraz czystszego odcieku (60—120 mg/l) wraz z pełną automatyzacją i niezawodną pracą urządzeń EKOTON nawet w przypadku skomplikowanych osadów, których średnia zawartość suchej masy wynosi jedynie 1,5 %.

Ponadto, zastosowana technologia pozwala dodatkowo obniżyć koszty zużycia wody, energii elektrycznej oraz reagentów chemicznych.

Ecoton partner's logos