W ubiegłym roku asortyment wyrobów produkowanych w ramach Międzynarodowej Grupy EKOTON, w skład której wchodzi firma PRODEKO-EŁK, powiększył się o nowe urządzenie – kratę katenarna typu RKC.

Krata ta przeznaczona jest do zgrubnego oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń i jest powszechnie stosowana w krajach Ameryki Północnej ze względu na jej wysoka skuteczność i niezawodność. Specjalna konstrukcja mechanizmu łańcucha zapewnia bezawaryjną pracę kraty bez jego zacinania się i eliminuje potrzebę wyciągania kraty z kanału w celu jego konserwacji.

Pod koniec roku 2018 zostały wykonane i zainstalowane na dwóch różnych obiektach dwa urządzenia prototypowe. Działanie te miało na celu weryfikację skuteczności działania kraty na danych ściekach w realnych warunkach pracy.

krata katenarna ekoton

Pierwsza z wykonanych krat katenarnych została zainstalowana w listopadzie 2018r. na Dykaniowskiej oczyszczalni ścieków w Charkowie na Ukrainie. Krat ta została zamontowana w kanale pod kątem 75° i posiada prześwit s=16mm. Tryb pracy ustawiony jest jako ciągły (24h/dobę).

Druga z krat pilotażowych została zamontowana w grudniu 2018r. na przepompowni głównej mieszczącej się przy ul. Batorego w Olecku. Krata ta została zamontowana pod kątem 60° i posiada prześwit s=6mm. Tryb pracy ustawiony jest w zależności od poziomu ścieków w kanale dopływającym.

Duża skuteczność i niezawodność pilotażowych krat katenarnych przekroczyła wszelkie oczekiwania.krata katenarna ekoton

Dlatego też po zakończeniu testów pilotażowych krata, która była zamontowana na przepompowni przy ul. Batorego w Olecku została zakupiona tamtejszą firmę zarządzającą – PWiK i zastąpiła starą wysłużoną kratę zgrzebłową.

 

Ecoton partner's logos