wielotarczowy odwadniacz mdq ekoton tsurumi webster texas usa

Mamy przyjemność poinformowania Państwa, że Grupa EKOTON odnotowała kolejny sukces na rynku amerykańskim. Tym razem nasze urządzenia zostały dostarczone oraz pomyślnie zainstalowane i uruchomione na oczyszczalni ścieków w miejscowości Webster, w stanie Teksas.

Miejscowość Webster leży ma przedmieściach Houston, które to jest czwartym pod względem wielkości miastem w Stanach Zjednoczonych. Dzięki bliskiemu sąsiedztwu NASA i Zatoki Meksykańskiej ludność Webster liczy ponad 10 000 mieszkańców, a w samym mieście znajduje się ponad 300 restauracji, które potrzebują zaspokojenia swoich potrzeb w zakresie oczyszczania ścieków. Taka różnorodność dopływających do miejskiej oczyszczalni ścieków stanowi ciągłe wyzwanie dla miejscowej obsługi zarówno pod względem eksploatacyjnym, jak i wydajnościowym dla zainstalowanych na oczyszczalni technologii.

Według projektu całkowita wydajność oczyszczalni ścieków została założona na poziomie 12 500 m3/d, natomiast na dzień dzisiejszy oczyszczalnia pracuje z wydajnością ok. 5 300 m3/d, co stanowi niewiele ponad 42% jej możliwości przerobowych.

Podczas wizyty na terenie oczyszczalni, specjaliści Międzynarodowej Grupy Przemysłowej EKOTON PRODEKO-EŁK, która jest wiodącym producentem urządzeń do oczyszczania ścieków i odwadniania osadu, zostali poproszeni przez kierownictwo oczyszczalni o zbadanie istniejącego stanu i efektywności działania poszczególnych procesów oczyszczania ścieków oraz opracowania i dobrania skutecznych rozwiązań, które pozwoliłyby na efektywniejsze i skuteczniejsze działanie całego procesu oczyszczania ścieków.

W raporcie złożonym w wyniku przeprowadzonych badań pracownicy EKOTON zwrócili uwagę użytkownikowi głównie na dwa problemy jakie zauważyli. Pierwszym były bardzo zużyte kraty mechaniczne, które poprzez niespełnianie swojej roli na etapie mechanicznego oczyszczania dopływających ścieków powodują zakłócenia i nieprawidłowe działanie na dalszych etapach oczyszczania ścieków. Natomiast drugim były niewłaściwe dobrane urządzenia do odwadniania osadu.

W celu zaproponowania klientowi konkretnych rozwiązań z zakresu separacji osadu specjaliści grupy EKOTON wykonali najpierw badania wstępne odwodnienia osadu przy użyciu testowego odwadniacza śrubowo-talerzowego typu MDQ-201. Osiągnięte podczas tych badań wyniki okazały się bardzo zadawalające, więc firma EKOTON została poproszona o złożenie oferty na wymianę całego ciągu do odwadniania osadu. Przedstawiciele grupy zaoferowała Klientowi dostarczenie dehydratora typu MDQ-353.C wraz z urządzeniami peryferyjnymi, tj.: stację przygotowania i podawania polimeru, maceratorem oraz pomost obsługowy. Decydującymi czynnikami przy wyborze urządzeń EKOTON PRODEKO-EŁK były optymalne połączenie kosztów eksploatacyjnych (zużycie polimerów, koszt części zamiennych, zużycie energii i wody oraz czas potrzebny na obsługę urządzenia itp.), kosztów zakupu urządzeń oraz okresu i zakresu gwarancji, który został udzielony Klientowi.

I tak w trzecim kwartale 2018 roku Grupa Przemysłowa EKOTON PRODEKO-EŁK dostarczyła i zainstalowała na oczyszczalni ścieków w Websterze prasę śrubowo-talerzową typu MDQ-354.C wraz ze stacją przygotowania i podawania polimerów, które zastąpiły wysłużoną prasę taśmową. Montaż urządzeń był wyzwaniem ze względu na miejsce instalacji. Najpierw ekipa montażowa musiała usunąć całą instalację prasy taśmowej, wraz z istniejącym orurowaniem oraz okablowaniem. Zamawiający wymagał, aby pracownicy EKOTON podczas instalacji nowego wyposażenia wykonali dodatkowo nowy pomost obsługowy niezbędny do obsługi dostarczonych urządzeń, nową instalację wodno-kanalizacyjną wraz z niezbędnymi rurociągami oraz niezbędną do zasilania i sterowania nową instalację elektryczną. Oprócz tego został zainstalowany macerator niezbędny do rozdrabniania twardych zanieczyszczeń znajdujących się w osadzie podawanym na odwadniacz śrubowy. Zastosowanie maceratora znacznie poprawiło wydajność i efektywność działania istniejącej pompy osadu. Podczas realizacji tego projektu firma EKOTON PRODEKO-EŁK ponosiła całą odpowiedzialność za wykonanie kompletnej instalacji odwadniania osadu „pod klucz” wraz ze wszystkimi konsekwencjami za prawidłowe dobranie i dostarczenie kompletnej technologii układu odwadniania osadu.

Po uruchomieniu odwadniacza śrubowo-talerzowego MDQ EKOTON Tsurumi Pump uzyskano poniższe warunki pracy kompleksu do odwadniania osadu:

Rodzaj osaduOsad czynny nadmierny
Dostarczany osad21,6 m3/h, 360 kg s.m./h
Czas eksploatacji urządzenia8 h/d
Koncentracja suchej masy na wejściu1.5-2 %
Koncentracja suchej masy na wyjściu16 %
Średnia dawka polimeru10 kg/t s.m.

Po prawidłowym wykonaniu i skutecznym uruchomieniu instalacji odwadniania osadu Grupa Przemysłowa EKOTON PRODEKO-EŁK została poproszona również o dostarczenie i zainstalowanie nowej kraty wraz z kompletną instalacją prasowania skratek.

Dlatego też firma EKOTON PRODEKO-EŁK dostarczyła do klienta instalację usuwania skratek składającą się z kraty zgrzebłowej typu RKE 0809 o prześwicie 8mm i przepustowości do 9 500 m3/d oraz prasy ślimakowej do wyciskania, która to zmniejsza objętość odseparowanych skratek od 5 do 7 razy. Nowe urządzenia zastąpiły istniejący bardzo zużyty system mechanicznego oczyszczania, który wcześniej działał na oczyszczalni. Dostarczone urządzenia, tak jak to miało miejsce w przypadku wcześniejszej instalacji prasy śrubowo-talerzowej typu MDQ, należało dostarczyć i zamontować w ramach instalacji „pod klucz” (tzn. w zakres dostawy wchodziło również wykonanie nowych instalacji elektrycznych).

ekoton bar screen

Obie instalacje działają obecnie sprawnie i bez zarzutu, a ich monitoring i sterowanie odbywa się poprzez system SCADA znajdujący się w centrum kontroli w Websterze. Instalacja nowej kraty zgrzebłowej pozwoliła podnieść skuteczność zatrzymania dopływających w ściekach skratek oraz istotnie zmniejszyła ilość czasu potrzebnego do ręcznej obsługi zainstalowanych urządzeń.

Ecoton partner's logos