ekoton tube air diffusers

Oczyszczalnia ścieków w Tyrowie o przepustowości średniej 9000 m3/d i wydajności > 100 000 RLM obsługuje aglomerację Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie. Oczyszczanie ścieków odbywa się za pomocą klasycznej metody osadu czynnego.

Oczyszczalnia posiada cztery komory nitryfikacji z napowietrzaniem ciągłym, gdzie zainstalowane były membranowe dyfuzory dyskowe firmy Nopon. Ich eksploatacja okazała się jednak problematyczna pod wieloma względami – nierównomierne napowietrzanie, nieskuteczne natlenianie oraz częste zapychanie membran skutkujące koniecznością czyszczenia dyfuzorów poprzez okresowe moczenie w kwasie.

W 2016 roku kierownictwo oczyszczalni postanowiło wymienić dyfuzory membranowe w jednej z komór na system napowietrzania APKV produkcji Prodeko-Ełk. Firma Prodeko-Ełk dostarczyła i zamontowała 129 m bieżących dyfuzorów do jednej z 4 komór nitryfikacji.

Po wymianie dyfuzorów zaobserwowano znaczną poprawę w efektywności natleniania oraz zmniejszenie ilości doprowadzanego powietrza z dmuchaw. Drobnopęcherzykowe dyfuzory rurowe APKV produkowane z polietylenu charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania APKV Prodeko-Ełk umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

Pozytywne doświadczenie z eksploatacji aeratorów APKV wpłynęło na decyzję o instalacji tego systemu w pozostałych zbiornikach. W 2018 roku nastąpiła pełna modernizacja oczyszczania biologicznego, obejmująca wymianę dyfuzorów membranowych w 3 kolejnych komorach nitryfikacji.

W ciągu kilku lat eksploatacji systemu napowietrzania Prodeko-Ełk, Kierowniczka Oczyszczalni Ścieków w Tyrowie, Pani Anna Nykiel, zaobserwowała znaczne polepszenie skuteczności napowietrzania odnotowując odpowiednią ilość tlenu w poszczególnych sekcjach zbiorników. Ponadto, od momentu uruchomienia układ napowietrzania pracuje bezawaryjnie bez konieczności czyszczenia, konserwacji czy jakichkolwiek innych czynności serwisowych, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy zachowaniu zużycia energii elektrycznej na podobnym poziomie oraz bezproblemowej eksploatacji. Pani Anna zwraca także uwagę na łatwy demontaż i montaż aeratorów, przeprowadzony podczas remontu betonowych powierzchni komór napowietrzania wiosną 2022 roku.

ekoton tube air diffusers ostruda poland

Parametry dyfuzorów rurowych ESMIL

Średnica zewnętrzna120 mm (z gwintem DN100)
ModelAPKV-1 / APKV-2
Łączna długość1020/2025 mm
Ddługość elementu dyspersyjnego940/1945 mm
Waga na sucho4/8 kg
Projektowany przepływ powietrza8-25/16-50 Nm3/h

Dyfuzory rurowe APKV na oczyszczalni ścieków w Tyrowie

Długość systemu napowietrzania w 1 komorze129 m.b.
Ilość komór4
Całkowita długość systemu516 m.b
Ilość dmuchaw3 (2 pracujące, 1 rezerwowa)
Moc jednej dmuchawy132 kW
Całkowita przepustowość dmuchaw11 200 m3/h
Ilość powietrza wtłaczanego do układu8 400 m3/h
1 dmuchawa 100% + druga 50%
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora16,3 m3/h/m
SOTE25,5 %
SSOTE 5,6%, głębokość 4,6 m
Ciśnienie maksymalne w układzie62 kPa
Straty ciśnienia na dyfuzorach~2,3 kPa
Ecoton partner's logos