zagreb conference

7–10 maja Grupa Przemysłowa ЕKOTON wzięła udział w 10-tej europejskiej konferencji przeznaczonej młodym specjalistom w tematyce zasobów wodnych, organizowanym przez IWA i przeprowadzony przez wydział inżynierii wodno-lądowej Uniwersytetu w Zagrzebiu.

Konferencja IWA YWP odbywa się corocznie. W tym roku prezentacje zarówno ustne jak i graficzne przygotowało 190 przedstawicieli Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Afryki.

IWA YWP 2018 ponownie dała możliwość przeprowadzeniu fantastycznych spotkań różnych kultur, z różnymi podejściami, w temacie zarządzania zasobami wodnymi i oczyszczania ścieków. Na tej jubileuszowej konferencji uwagę poświęcono głównie nowym technologiom i ich realizacji.

Na konferencji zostały poruszone różne tematy na temat technologii dostarczania wody i oczyszczania wód ściekowych:

 • Innowacyjne strategie dotyczące doboru próbek i sposobu monitorowania:
 • Nowe technologie oczyszczania wody i wód ściekowych;
 • Osiągnięcie odpowiedniego stosunku wartości wejściowych C: N: P poprzez ekonomiczne technologie oczyszczania wód ściekowych;
 • Adaptacyjne cechy technologii, stosowane z powodzeniem w innych regionach;
 • Cechy obróbki przemysłowych wód ściekowych;
 • Matematyczne modelowanie, symulacyjne badania;
 • Efektywność energetyczna;
 • Wpływ zmian klimatu;
 • Ekosystem jeziora;
 • Niebezpieczeństwo i ryzyko powodzi.

W celu szczegółowego omówienia różnych rozwiązań technologicznych zostały przeprowadzone następujące warsztaty:

 • «Bezpieczna gospodarka wodna i zarządzanie kryzysowe»;
 • «Modelowanie procesów oczyszczania ścieków metodą osadu czynnego»;
 • «Projektowanie oczyszczalni ścieków»;
 • «Technologie wodne».

Przedstawiciele EKOTON rozwijali swoje umiejętności zawodowe a także zawarli szereg kontaktów z różnymi uniwersytetami i firmami, a nawet z przedstawicielami obiektów badawczych i inżynieryjnych. Z niecierpliwością oczekujemy możliwości współpracy w zakresie posunięć innowacyjnych i technologii do oczyszczania ścieków.

Ecoton partner's logos