ekoton unicef contract

Rozszerzamy geograficzny zasięg wdrażania naszego sprzętu i jesteśmy niezmiernie dumni, że UNICEF wybrał EKOTON jako wiarygodnego partnera do wymiany mechanicznych krat zgrzebłowych na oczyszczalni ścieków Al-Hamdan w Basrze w Iraku (działającej od 2005 r.) w ramach projektu „Rehabilitation of Hamdan sewage” w rejonie Abu Al-Khasib.

UNICEF chce skoncentrować się przede wszystkim na przywróceniu wydajności obiektu, aby większa ilość ścieków mogła zostać odprowadzona do oczyszczalni zamiast do rzeki Shat Al Arab. Ponieważ w zatoce Shat al Arab znajduje się 7 oczyszczalni ścieków, przedstawiciele służby zdrowia w Basra są przekonani i alarmują, że są one główną przyczyną zakażenia 110 000 osób spośród populacji Basry powodując przede wszystkim choroby brzucha. Usprawnienie oczyszczalni Hamdan pomoże zmniejszyć ilość ścieków odprowadzanych bezpośrednio do rzeki Shat al Arab. Należy również mieć na uwadze, że od 2014 roku Oczyszczalnia ścieków Al-Hamdan nie była modernizowana ani konserwowana zgodnie z harmonogramem, a zatem wiele części mechanicznych w obiekcie jest wadliwych lub w ogóle nie działa i należy je wymienić.

11 grudnia 2019 roku w Ełku podpisano umowę między Ekoton Industrial Group a Al-Adham Engineering Services Co. Ltd (Irak) na dostawę dwóch krat zgrzebłowych w maju 2020 roku przeznaczonych do usprawnienia oczyszczalni Al-Hamdan.

Nasz zespół jest bardzo podekscytowany faktem wejścia na nowy rynek i mamy nadzieję, że spełnimy wszystkie oczekiwania naszych partnerów.

ekoton unicef contract

Ecoton partner's logos