Specjaliści Grupy Przemysłowej Ekoton regularnie dążą do poprawy wydajności dostarczanych urządzeń i postrzegają nowe niestandardowe projekty jako wyzwania, dzięki którym możemy zaoferować przedsiębiorstwom wodociągowym unikalne i jeszcze bardziej skuteczne rozwiązania w zakresie oczyszczania ścieków. Jednym z takich wyzwań była dostawa układu napowietrzania montowanego na podnośniku, który może być zainstalowany w zbiornikach napowietrzania bez konieczności ich opróżniania i zatrzymywania oczyszczalni.

 W dniu 21 maja 2021 r. pomyślnie zakończono montaż i uruchomienie systemu napowietrzania w miejskiej oczyszczalni ścieków w Törökbálint na Węgrzech. W trzech szeregowo połączonych zbiornikach napowietrzających zainstalowano system napowietrzania Ekoton składający się z 420 metrów bieżących napowietrzaczy rurowych APKV.

Obciążenie hydrauliczne oczyszczalni ścieków wynosi około 3 000 m3 na dobę. Technologia oczyszczania ścieków dopływających zapewnia ciągłe napowietrzanie przy jednoczesnym utrzymaniu stężenia tlenu rozpuszczonego na poziomie 2 mg/l, przy głębokości zbiorników napowietrzania 5,5 m.

Instalacja systemu napowietrzania została zlecona Grupie Przemysłowej Ekoton po wygraniu przetargu zorganizowanego przez zakład gospodarki wodnej. W tym projekcie nasi specjaliści musieli rozwiązać kilka trudnych zadań. Głównym wymaganiem klienta było zainstalowanie systemu napowietrzania bez konieczności opróżniania zbiorników napowietrzających i zatrzymywania oczyszczalni. Inżynierowie Grupy Przemysłowej Ekoton zaprojektowali system napowietrzania składający się z 11 modułów o różnej ilości napowietrzaczy z doprowadzeniem powietrza do kolektorów rozprowadzających za pomocą węży elastycznych. Rozwiązano również kwestie mocowania modułów do istniejących ram oraz umożliwienia ich zanurzenia i podnoszenia ze zbiorników napowietrzających wypełnionych ściekami.

W ramach montażu systemu napowietrzania wykonano następujące prace:

  • naprzemienny (w każdym z trzech zbiorników napowietrzających) demontaż istniejącego systemu napowietrzania (podniesienie modułów napowietrzających, odłączenie ich od węży elastycznych, demontaż napowietrzaczy, czyszczenie ram mocujących),
  • dalszy montaż aeratorów rurowych Ekoton (przygotowanie ram do mocowania napowietrzaczy, montaż modułów nośnych do mocowania napowietrzaczy, montaż napowietrzaczy i montaż systemu podnoszenia zmontowanych modułów napowietrzaczy, podłączenie węży elastycznych) oraz uruchomienie systemu.

Wszystkie prace prowadzono bez opróżniania zbiorników napowietrzających przy ciągłej pracy systemu oczyszczania biologicznego.

Wybór napowietrzaczy rurowych Ekoton wynika z szeregu unikalnych zalet tego typu urządzeń: posiadają one najlepszą ze wszystkich innych rozwiązań charakterystykę transferu tlenu, wysoką niezawodność, zapewniają oszczędność energii w porównaniu z innymi systemami napowietrzania, nie wymagają konserwacji przez długi okres eksploatacji.

Gratulujemy naszemu klientowi ÉTV Kft. realizacji tego projektu i chcielibyśmy podziękować pracownikom przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za ich aktywny udział we wszystkich etapach modernizacji systemu napowietrzania! Chcielibyśmy również podziękować naszej partnerskiej firmie PASA SPECIÁL Kft., która wykonała niezwykłą pracę oczyszczania zbiorników napowietrzających przy pomocy nurków, a także naszym wieloletnim i niezawodnym partnerom MATPAL Kft. za wysoce profesjonalną pracę na wszystkich etapach instalacji systemu napowietrzania Ekoton!

Możliwość zamówienia systemu napowietrzania z podnoszeniem, opartego na napowietrzaczach rurowych Ekoton, to postępowe rozwiązanie dla naszych klientów, które pozwala na modernizację zbiorników napowietrzających bez konieczności ich opróżniania, a co za tym idzie, bez przerywania pracy oczyszczalni ścieków. Taki sposób montażu nie tylko umożliwia instalację napowietrzaczy poprzez ich zanurzenie, ale również znacznie ułatwia prace serwisowe w razie potrzeby – rama z napowietrzaczami może być szybko i łatwo podniesiona w celu dokonania przeglądu urządzeń bez konieczności wypompowywania ścieków z betonowego zbiornika, a w efekcie zachowania ciągłości procesu technologicznego oczyszczania ścieków.

Ecoton partner's logos