Aeratory rurowe Ekoton na oczyszczalni ścieków w Salgótarján, Węgry

W pierwszej połowie października na miejskiej oczyszczalni ścieków w Salgótarján na Węgrzech z sukcesem zainstalowano i uruchomiono system napowietrzania oparty na aeratorach rurowych Ekoton.

Zamawiający systemu napowietrzania – węgierskie państwowe regionalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji ÉRV Zrt. zapewniające uzdatnianie i oczyszczanie wody dla ponad 700 000 osób w północno-wschodnich Węgrzech, jako wykonawca zamówienia została wybrana węgierska firma Ekoszvít Center Kft.

Spółki ściśle współpracują w ciągu ostatnich 5-6 lat skutecznie wykorzystując przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Salgótarján urządzeń Grupy przemysłowej EKOTON dostarczonych przez Ekoszvít Center Kft.

W ramach projektu realizowanego w Salgótarján zainstalowano system zasilania i dystrybucji powietrza w dwóch okrągłych komorach napowietrzania, działających na miejskiej oczyszczalni ścieków. System dostarczania powietrza w jednej komorze napowietrzania składa się z dwóch poziomych kolektorów o długości 10 m każdy, wraz z podłączeniem do istniejącego pionu doprowadzającego powietrze do komory. System napowietrzania w obu komorach składa się z 376 m rurowych aeratorów, które równomiernie rozmieszczone na całej powierzchni komór o średnicy 22 m i objętości 1140 m3.

Polimerowe rurowe aeratory EKOTON – charakteryzują się brakiem konieczności okresowego czyszczenia i obsługi oraz wysoką sprawnością transportu tlenu do wody przy niskich stratach ciśnienia. Obecnie aeratory EKOTON pomyślnie  eksploatują się nie tylko na Węgrzech, ale także w Polsce, Izraelu, Chinach i krajach WNP.

Po zainstalowaniu aeratorów wykonano rozruch próbny na czystej wodzie, po czym komory napowietrzające zostały napełnione ściekami i włączone do ciągłej eksploatacji.

Aeratory rurowe Ekoton na oczyszczalni ścieków w Salgótarján, Węgry

Ta inwestycja jest drugim etapem modernizacji systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Salgótarján. Pierwszy etap modernizacji komór napowietrzania został z powodzeniem zrealizowany w 2019 roku. Na tym etapie wykonano system rurowej aeracji EKOTON o łącznej długości 333 m w pierwszej komorze napowietrzania podzielonej na 22 korytarzy.

Dziś  łączna długość aeratorów rurowych Ekoton działających w oczyszczalniach ścieków na Węgrzech wynosi 3 949 metrów, ale w tym roku zgodnie z podpisanymi umowami, przekroczymy liczbę  4 000 metrów! Nasza firma nie poprzestaje na tym i kolejnym celem jest pokonanie symbolicznej liczby 4800 m, czyli wysokości najwyższego szczytu w Europie Zachodniej góry Mont Blanc.

Ecoton partner's logos