ekoton radial sludge scraper myszkow

PROJEKT Modernizacja osadnika wtórnego
ZAMAWIAJĄCY Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.
OBIEKT Oczyszczalnia Ścieków fabryki papieru w Myszkowie
URUCHOMIENIE Styczeń, 2019

Wprowadzenie

Fabryka Papieru w Myszkowie powstała na początku 1894 roku, wówczas była największym zakładem produkującym papier w Polsce. W 2016 fabryka weszła w skład Grupy Schumacher Packaging. W celu zapewnienia wysokich standardów jakości i zwiększenia produkcji papieru rozpoczęto projekt modernizacji zakładu. Jednym z głównych zadań projektu było zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie zakładu produkcyjnego.

W lipcu 2018 r. firma PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (EKOTON Industrial Group) wybrana została na głównego wykonawcę realizacji zadania modernizacji osadnika wtórnego na terenie Oczyszczalni Ścieków fabryki papieru w Myszkowie.

Cel modernizacji

Celem projektu była wymiana zgarniacza i układu koryt odpływowych na radialnym osadniku wtórnym o średnicy 39,4 m. Zamontowane urządzenie ma za zadanie zapewnić wysoką efektywność usuwania osadu i części pływających.

Stan początkowy

Modernizowany osadnik wtórny nie był eksploatowany od wielu lat. Wyposażony był w zgarniacz radialny ze stali czarnej oraz betonowe koryta odpływowe. W ramach modernizacji zaplanowano demontaż zgarniacza z korytami, remont elementów betonowych osadnika, montaż zgarniacza z układem koryt odpływowych ze stali nierdzewnej.

Realizacja projektu

W ramach podpisanej umowy dostarczono zgarniacz radialny typu ZGRwt-39.4 z układem koryt odpływowych. Zakres wykonanych prac obejmował opracowanie dokumentacji do wykonania urządzeń dopasowanych do gabarytów osadnika oraz montaż i uruchomienie technologiczne dostarczonego zgarniacza.

Rezultaty i wnioski

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu zgarniacza zapewniło wysoką efektywność pracy, energooszczędność, bezawaryjność i niezawodność. W wyniku instalacji nowego zgarniacza udało się osiągnąć założone cele w tym:

  • zapewnienie skuteczności usuwania osadu i części pływających;
  • zmniejszenie zużycia energii elektrycznej;
  • zapewnienie stabilnej i bezawaryjnej pracy.


Ecoton partner's logos