ekoton tube air diffusers

W lipcu 2018 roku zrealizowano drugi etap przebudowy linii oczyszczania biologicznego oczyszczalni w mieście Ostróda, Polska.

W sierpniu 2016 roku, Grupa Przemysłowa EKOTON, wyprodukowała i zamontowała na oczyszczalni w Ostródzie, 129 metrów polimerowych aeratorów rurowych APVK. Decyzja wymiany pracującego urządzenia, aeratorów, typu membranowego, była została podjęta przez zamawiającego, w celu zmniejszenia kosztów eksploatacyjnych. Podsumowując pierwszy rok eksploatacji, zamawiający w swej opinii podkreślił, że zaplanowana oszczędność- udało się osiągnąć, jednocześnie zachowując stabilne wysokie wskaźniki podczas biologicznego oczyszczania ścieków.

customer letter

Aeratory rurowe produkcji EKOTON, posiadają wysoką efektywność, nie wymagając przy tym czyszczenia, przemywania, wymiany elementów dyspergujących czy innych prac serwisowych, nieuniknionych podczas korzystania z innych systemów napowietrzających. Jeszcze jedną niezaprzeczalną przewagą aeratorów EKOTON jest to, zapewniają one znacznie mniejsze straty ciśnienia, niż wykorzystywany wcześniej system z aeratorami membranowymi. System pracujący na podstawie aeratorów rurowych nie jest podatny na uszkodzenia (zerwanie membran) i wyróżnia się mocną i solidną konstrukcją.

Po dwóch latach, w lipcu 2018 roku, zrealizowano drugi etap przebudowy oczyszczalni. Dostawcą kolejny raz została wybrana Grupa przemysłowa EKOTON. W ramach nowego kontraktu wyprodukowano, dostarczono, zamontowano i z powodzeniem uruchomiono następujące urządzenia:

  • Mieszadło prętowe MPRps – 1 komplet.;
  • Aeratory polimerowe serii APKV – 126 mb.

Wszystkie prace wykonano zgodnie z grafikiem realizacji projekt, uwag klienta, odnośnie jakości produkcji i montażu urządzeń- brak.

Po realizacji projektu, otrzymano zamówienie na wyprodukowanie i montaż systemu aeracji do pozostałych dwóch sekcji zbiorników napowietrzających. Tym sposobem, do końca 2018 roku oczyszczalnia w m. Ostróda, zostanie wyposażona w pełni rurowymi aeratorami serii APKV EKOTON.

ekoton tube air diffusers ostruda poland

Ecoton partner's logos