ekoton kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Comby Portland

Latem 2017 roku nasi specjaliści zamontowali Kompleks do mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi na lokalnej oczyszczalni w Portland (Oregon, Stany Zjednoczone).

Przez klienta zostało nam powierzone zadanie niestandardowe. Zamawiający specjalizuje się w przetwarzaniu produktów powstających w procesie oczyszczania ścieków zawierających tłuszcze i oleje spożywcze oraz resztki jedzenia. Ze względu na charakter ścieków, klient potrzebował skutecznego oczyszczania wstępnego, m.in. oczyszczania z drobnych zanieczyszczeń na kratach mechanicznych, płukania i odwadniania zatrzymanych skratek oraz separacji piasku i tłuszczu.

Specialiści EKOTON zaoferowali klientowi Kompleks do mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi-100, który składa się z modułu krat gęstych oraz napowietrzanego piaskownika. To urządzenie posiada szereg zalet, takich jak:

  • Kompaktowość. W jednym urządzeniu połączone zostały procesy obróbki mechanicznej na wszystkich etapach wstępnego oczyszczania: kraty gęste, płukanie i odwadnianie odpadów, separacja i płukanie piasku, odwadnianie i rozładunek piasku oraz separacja i wydalenie tłuszczu. Połączenie tych wszystkich funkcji w jednym urządzeniu pozwala znacznie zmniejszyć wydatki na budowę oczyszczalni ścieków;
  • Długi termin eksploatacji. Urządzenie wykonane zostało ze stali nierdzenej AISI 304 odpornej na korozję, co zapewnia długi termin eksploatacji urządzenia;
  • Automatyzacja. Urządzenie jest całkowicie zautomatyzowane, co zapewnia jego najbardziej skuteczne wykorzystanie;
  • Płukanie odpadów oraz piasku pozwalia zachować zanieczyszczenia organiczne w ściekach, co pozytywnie wpływa na dalsze oczyszczanie biologiczne.

ekoton kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Comby Portland

Skuteczne wstępne oczyszczanie ścieków jest bardzo ważne dla poprawnego działania kolejnych etapów technologicznych. Najpierw ścieki są podawane na kratę ślimakową RVO, zainstalowaną w kompleksie M-Kombi. Na tym etapie odbywa się zatrzymanie średnich oraz drobnych odpadów, ich płukanie, wyciskanie oraz transportowanie do pojemnika na odpady. Po wstępnym etapie oczyszczania ścieki przepływają do napowietrzanej komory separacji piasku. Aeracja w zbiorniku powoduje cyrkulacyjny przepływ cieczy, który sprzyja myciu piasku oraz jego osadzaniu. Wydzielony piasek transportowany jest poziomo do komory magazynowej, następnie odwadniany i rozładowywany na przenośnik ślimakowy. Z kolei szlam unoszony podczas aeracji gromadzi się na powierzchni wody (w strefie oddzielenia tłuszczu) i jest okresowo usuwany za pomocą mechanizmu zgarniającego do komory tłuszczu. Ta komora jest zamknięta przez mechanizm zgarniacza. Usuwanie wody do płukania oraz osadów z tłuszczownika odbywa się za pomocą pomp. Oczyszczone ścieki są odprowadzane z urządzenia za pomocą przelewu uchylnego.

Wykorzysztanie urządzenia pozwala na osiągnięcie wysokiej efektywności oczyszczania ścieków dzięki oddzieleniu odpadów stałych oraz usuwaniu zaniczyszczeń organicznych. Jest do bardzo ważne dla skutecznego działania urządzeń na kolejnych etapach technologicznych.

Uruchomienie Kompleksu do mechanicznego oczyszczania ścieków M-Kombi w Portland odbyło się sprawnie i sprostało oczekiwaniom klienta.

ekoton kompleks mechanicznego oczyszczania ścieków M-Comby Portland

Ecoton partner's logos