ekoton equipment at Israel WWTP

Rok 2013 można śmiało uważać rokiem wyjścia sprzętu EKOTON na rynki światowe. Firma z sukcesem realizuje nowe projekty, zarówno w państwach Europy, jak i na Bliskim Wschodzie – jesienią sprzęt EKOTON został uruchomiony na oczyszczalniach w Herclji.

Problemem oczyszczalni w Herclji jest ogromna ilość śmieci w ściekach, które uszkodziły kraty schodkowe wcześniej zainstalowane na oczyszczalni. W celu rozwiązania tego problemu, na oczyszczalniach zostały zainstalowane kraty zgrzebłowe RKE z przelotem 8mm, co umożliwiło utrzymanie odpadów na grabiach

Krata zgrzebłowa RKE ma szereg zalet technologicznych, które zapewniają niezawodność eksploatacji i wysoką jakość oczyszczania:

 • Krata jest całkowicie wykonana ze stali nierdzewnej, a odcinek, po którym porusza się łańcuch, jest zabezpieczony przed ścieraniem odpornym na zużycie polimerem;
 • Taśmę zatrzymującą tworzą pręty o przekroju w kształcie zbliżonym do kropelki, co pozwala zmniejszyć opór hydrauliczny o 15-30% w porównaniu z taśmami, które tworzą pręty o innym przekroju;
 • Pływająca konstrukcja mocowania grabi do łańcucha pozwala dokładnie oczyścić taśmę zatrzymującą śmieci i uniemożliwia ześlizgiwanie się odpadów z grabi;
 • W zanurzonym w wodzie kranie brak elementów obrotowych. Przewidziana jest ochrona łańcucha rolkowego przed dostaniem się i nawijaniem się odpadów;
 • Przewidziana jest możliwość podniesienia kraty nad kanałem w celu obsługi bez demontażu konstrukcji i opróżnienia kanału;
 • Krata jest wyposażona w osprzęt zabezpieczający, który zadziała w przypadku zaklinowania grabi i uszkodzenia mechanicznego, uniemożliwiających swobodny ruch łańcucha;
 • Możliwa jest realizacja różnych scenariuszy automatyzacji pracy kraty, zapewniających oszczędzanie zasobów energetycznych i zmniejszających wpływ „czynnika ludzkiego”.

Montaż krat zgrzebłowych RKE odbywał się przy wsparciu technicznym specjalistów firmy EKOTON, co pozwoliło uruchomić sprzęt szybko i efektywnie. Uruchomienie kraty pozwoliło nie tylko z sukcesem rozwiązać problem oczyszczania ścieków z dużych odpadów, ale również chronić cały system przed uszkodzeniami, które mogą być spowodowane dostaniem się stałych zanieczyszczeń do instalacji oczyszczania ścieków.

ekoton rake bar screen israel

Drugim etapem modernizacji oczyszczalni w Herclji stała się dostawa i wyposażenie oczyszczalni w system napowietrzania EKOTON.

Aeratory EKOTON mają następujące zalety:

 • Generacja pęcherzyków o średnicy 2-3 mm, co stanowi rozmiar optymalny zarówno z punktu widzenia skuteczności natleniania, jak i z punktu widzenia wymieszania mieszanki osadowej;
 • Równomierne rozmieszczenie powietrza na całej długości korytarza dzięki wykorzystaniu w konstrukcji aeratora szczeliny powietrznej;
 • Wysoka niezawodność aeratorów, ich odporność na hydrouderzenia i oddziaływania mechaniczne;
 • Łatwość montażu systemu napowietrzania;
 • Odporność na zanieczyszczenia mechaniczne trafiające do systemu napowietrzania wraz ze strumieniem powietrza.

Przedstawiciele oczyszczalni w Herclji zaznaczają, że argumentem decydującym na korzyść aeratorów EKOTON w porównaniu do innych oferentów stała się łatwość eksploatacji –system napowietrzania EKOTON nie wymaga obsługi dodatkowej, długoterminowe gwarancje, niższe nakłady inwestycyjne na instalację oraz gwarancje osiągnięcia zaplanowanych przez Zamawiającego wyników ogólnej pracy systemu.

ekoton tube air diffusers israel

Ecoton partner's logos