ekoton multi-disk screw press industrial wwtp

W 2014 roku została przeprowadzana rekonstrukcja urządzeń oczyszczających „Mironowskiej fabryki drobiu”.

„Mironowska fabryka drobiu” na dzień dzisiejszy jest nie tylko najpotężniejszą i największą fabryką drobiu przedsiębiorstwa „Mironowski Chliboprodukt”,ale również liderem branży na Ukrainie. Kompleks o zdolności produkcyjnej 220 tys. t./rok powstał w 2007 roku w regionie Czerkawskim. Na daną chwilę maksymalna wydajność kompleksu wynosi 420 tys. zwierząt na ubój dziennie.

W ramach przebudowy urządzeń oczyszczających, w firmie powstał kompleks odwadniania mechanicznego na bazie odwadniacza śrubowego MDQ-353 EKOTON TSURUMI.

ekoton multi-disk screw press industrial wwtp

Skuteczność pracy urządzenia EKOTON została udowodniona badaniami przeprowadzonymi na danym obiekcie.

ParametrŚredni wskaźnik pomiaru
Przepustowość osadu wejściowego4,6 m3/h
Wilgotność osadu na wejściu84,4%
Wydajność wg suchej masy osadu wejściowego720 kgSM/h
Wilgotność odwodnionego osadu (ciasta)56,3%
Dawka flokulanta2,2 kg/tSM
Skuteczność zatrzymania suchej substancji99,6%
Właściwe zużycie energii0,0026 kW na 1 kg SM osadu

Wprowadzenie mechanicznego kompleksu odwadniania osadu za pomocą odwadniacza śrubowego MDQ-353 EKOTON TSURUMI spowodowało zmniejszenie ilości wyprodukowanego osadu prawie 3-krotnie, co z kolei znacznie obniżyło koszt jego utylizacji.

 

Ecoton partner's logos