ekoton multi-disk screw press in canada

Pod koniec listopada 2018 roku na półwyspie Avalon leżącym pomiędzy Nową Fundlandią oraz Labradorem w Kanadzie (jest to najbardziej wysunięta na wschód część Ameryki Północnej) została uruchomiona prasa śrubowo-talerzowa MDQ-102.C służąca do odwaniania osadu. Jest to pierwszy wspólny projekt z naszymi partnerami w Kanadzie firmą MABAREX.

Od momentu uruchomienia odwadniacz śrubowo-talerzowy pracuje jako główna jednostka odwadniająca w kontenerowej oczyszczalni ścieków MABAREX. Cała instalacja służy do przetwarzania ścieków bytowo-gospodarczych powstających na platformie wiertniczej.

Nominalna wydajność kontenerowej oczyszczalni ścieków wynosi 200 m3/dobę, a wydajność samego odwadniacza śrubowego – 10÷20 m3/dobę. Do odwadniania podawany jest czynny osad nadmierny z reaktora MBR o początkowej zawartości suchej masy 0,5÷1%. Zawartość suchej masy na wyjściu wynosi 15÷17%, co odpowiada wymogom stawianym przez projekt oczyszczalni. Bardzo wysoka czystość filtratu (20-100 mg/l TSS) otrzymanego w skutek odwadniania pozwoliła osiągnąć bardzo wysoką skuteczność zatrzymania SM – wynoszącą ponad 97,5%.

 

Ecoton partner's logos