Informujemy, iż Zamawiający PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w związku z zapytaniem ofertowym nr 20/04/2021 z dnia 20.04.2021r. dotyczącego usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy, złożonej przez firmę OEG Sp. z o. o., ul. Wyspiańskiego 14/37, 60-750, Poznań.

Ecoton partner's logos