Odwrócona osmoza

W czerwcu 2020 roku otrzymaliśmy zlecenie z Wielkiej Brytanii na opracowanie technologii oczyszczania ścieków pochodzących z procesu mycia maku. Problemem przedsiębiorstwa jest deficyt wody do celów technologicznych i utylizacja zużytej wody technicznej po myciu maku. Obecność substancji biologicznie czynnych (morfina) w ściekach z zakładów produkcyjnych Klienta spowodowała trudność ich utylizacji. Biorąc pod uwagę rosnące wymagania organów regulacyjnych, ten problem musiał zostać rozwiązany jak najszybciej.

Dlatego nasi technolodzy zaczęli opracowywać niezbędne rozwiązanie dla przepływu 1,5 m3/h i przedstawili je Klientowi do rozważenia. Zaproponowane rozwiązanie oparte na specjalnym procesie membranowej ultrafiltracji (UF) i odwróconej osmozy (OS) pozwala nie tylko usunąć zanieczyszczenia ze ścieku zużytej wody, a także ponownie wykorzystywać oczyszczoną wodę (permeat OS) jako czystą wodę uzupełniającą, która jest potrzebna w dużych ilościach do mycia nasion. Przez klienta była podjęta decyzja o analizie  wykonalności zaproponowanego rozwiązania poprzez przeprowadzenie w lipcu badań pilotażowych we własnym laboratorium Esmil w High Wycombe. Klient zapoznał się z wynikami badań pilotażowych oraz skutecznością procesu ultrafiltracji i odwróconej osmozy, które wykazały wskaźnik odzysku na poziomie 80-85 % od przepływu wstępnego. Po otrzymaniu satysfakcjonujących wyników badań pilotażowych w październiku 2020 roku zawarliśmy umowę na dostawę proponowanego rozwiązania Esmil wraz z odpowiednim sprzętem technicznym.

Chociaż w dziedzinie oczyszczania ścieków nie ma żadnego wspomnienia o wykorzystaniu proponowanego procesu dla podobnych przypadków firma Esmil przekonana, że ten proces będzie odpowiedni do celów przedsiębiorstwa, co potwierdzają wyniki badań pilotażowych. Firma Esmil podjęła decyzje o ponownym potwierdzeniu wyników poprzez przeprowadzenie dalszych badań pilotażowych z wykorzystaniem większej próbny reprezentatywnej. Specjaliści firmy Esmil zaprojektowali eksperymentalną instalację do przeprowadzenia badań ultrafiltracji z wykorzystaniem trzech typów membran w celu doboru najskuteczniejszej membrany.

W tej chwili instalacja pilotażowa została już zbudowana i znajduje w trakcie testów. Na podstawie analizy wyników badań wspólnie z producentem membran będzie dobrany optymalny typ membrany i odpowiednio dostosowano zakres dostawy systemu przemysłowego. Wszystkie prace w ramach tego projektu są planowane w taki sposób, żeby uniknąć nawet najmniejszych opóźnień w realizacji i uruchomić instalację separacji membranowej w jak najkrótszym czasie.

Rozpoczęcie dostawy urządzeń, montażu instalacji i uruchomienia systemu planowane jest na luty 2021 roku. Biorąc pod uwagę dotychczasowe kompleksowe badania laboratoryjne, uruchomienie systemu nie powinno zająć dużo czasu i zamierzamy, że już marcu będziemy mogli podzielić się z Państwem wiadomością o pomyślnym zakończeniu projektu. Mamy nadzieję, że oczyszczalnie Esmil pozwolą Klientowi znacznie zwiększyć efektywność ekonomiczną procesu produkcyjnego i zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Ecoton partner's logos