EKOTON Conference 2019

W dniach 7-10 października 2019 r. w mieście Jurmała na Łotwie odbyła się 24 międzynarodowa konferencja praktyczno-naukowa pt. „Technologie i urządzenia dla przemysłu wodno-kanalizacyjnego”. Grupa przemysłowa EKOTON była wiodącym organizatorem tej konferencji.

W tym roku konferencja zgromadziła ponad 100 specjalistów z zakresu oczyszczania ścieków nie tylko z Europy, ale także z krajów WNP. Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele miejskich sieci wodociągowych, oczyszczalni ścieków, zakładów przemysłowych, firm projektanckich i inżynieryjnych, wiodących firm produkcyjnych, stowarzyszeń branżowych i mediów branżowych.

EKOTON Conference 2019

Konferencję rozpoczęto otwartą dyskusją z liderami następujących stowarzyszeń branżowych:

  • Łotewskiego stowarzyszenia wodociągów i ścieków,
  • Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie,
  • Rosyjskiego Stowarzyszenia Wodociągów i Kanalizacji,
  • «Kazachstan Su Arnasy» Stowarzyszenia Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji Republiki Kazachstanu,
  • Stowarzyszenia „Aqua-Bel”, z Białorusi.

Głównymi kwestiami poruszonymi podczas dyskusji były obowiązujące przepisy, standardy oczyszczania ścieków, pozyskiwanie funduszy na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków.

Uczestnicy konferencji mieli również okazję dowiedzieć się więcej na temat innowacji technologicznych prezentowanych przez producentów sprzętu..

EKOTON Conference 2019

Podczas sesji plenarnych przedstawiono ponad 20 raportów. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: Solenis Eurasia, Alfa Laval, Penetron, Xylem, Howden Turbo, GEA Refrigeration, Veolia i wielu innych.

Dominowały takie tematy, jak gospodarka odpadami (EKOTON Industrial Group przedstawił nową linię urządzeń do mycia pozostałości stałych i odpadów), metody wykorzystujące bioreaktory membranowe do oczyszczania ścieków, problemy związane z oszczędzaniem energii, oczyszczanie ścieków przemysłowych za pomocą membran oraz wiele innych.

Organizatorzy i uczestnicy konferencji pragną gorąco podziękować za ciekawe raporty, fascynującą wycieczkę do oczyszczalni ścieków w Rydze oraz intensywną wymianę doświadczeń zarządowi oczyszczalnii ścieków SIA „Rigas Udens”, a także przedsiębiorstwu wodociągowemu SIA Jurmalas Udens za ekscytującą wycieczkę po Jurmale.

EKOTON Conference 2019

Organizatorzy konferencji chcieliby również podziękować partnerom, którzy pomogli w organizacji tego wydarzenia, a także wszystkim firmom biorącym udział w konferencji. Z przyjemnością spotkamy się z Państwem na kolejnej Konferencji EKOTON, która odbędzie się w 2021 roku!

EKOTON Conference 2019

Prezentacje >>

Ecoton partner's logos