W styczniu 2021 roku Grupa Przemysłowa EKOTON brała udział w modernizacji przepompowni ścieków nr 2 Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sumach, Ukraina. W celu polepszenia jakości oczyszczania ścieków na zakładzie EKOTON stworzono zespół urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków na podstawie dwóch krat prętowych, prasopłuczki skratek oraz przenośnika do transportu zatrzymanych skratek.

Przepompownia ścieków nr 2 o wydajności 40 000 m3/dobę jest największą wśród stacji kanalizacyjnych miasta i zapewnia przepompowywanie ścieków z osiedli mieszkaniowych dzielnicy Kurska, ulicy Metalurgów i całej centralnej części miasta. Konieczność przebudowy wynikała ze złego stanu technicznego eksploatowanych urządzeń, obniżenia jakości oczyszczania ścieków oraz wysokich kosztów eksploatacyjnych (bieżące naprawy starych urządzeń, duże zużycie energii elektrycznej).

Zespół urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków EKOTON jest niezawodnym i skutecznym rozwiązaniem do usuwania zanieczyszczeń stałych ze ścieków. W zależności od składu jakościowego ścieków i wymaganego stopnia oczyszczenia oferujemy szeroki zakres zmechanizowanych krat ściekowych (zgrzebłowe, prętowe, schodkowe, katenarne, bębnowe itp.). Do tego projektu było dobrano kraty prętowe Ekoton, które mają dużą wydajność i mogą skutecznie usuwać zanieczyszczenia włókniste z przepływu bez ryzyka zakleszczenia mechanizmu. Kraty są wykonane z odpornych na korozję materiałów (stal nierdzewna AISI 304/316 na życzenie klienta), które niezawodne i łatwe w obsłudze. Mechanizm zgarniający umieszczony jest za sitem filtracyjnym i ma kontakt z już oczyszczoną wodą, co znacznie zmniejsza możliwość jego zapchania lub zakleszczenia dużymi przedmiotami, a brak zanurzonych w wodzie elementów ruchomych znacznie ułatwia obsługę.

Zatrzymywane na kratach skratki są transportowane za pomocą przenośnika ślimakowego. Takie urządzenie zostało zaprojektowane z wyjątkowym całościowym ślimakiem bezosiowym, który zapewnia wydajny transport, zapobiega zapychaniu się i zmniejsza obciążenie napędu. Przenośnik ślimakowy może być wykonany z malowanej stali węglowej St.52.3 lub stopów o wysokiej wytrzymałości do 350 BHN, co zapewnia długi okres nieprzerwanej eksploatacji sprzętu.

Następnie odpady są podawane do prasopłuczki skratek. Oprócz poprawy warunków sanitarno-higienicznych w hali oczyszczenia mechanicznego, urządzenie również pozwala 6-7 krotnie zmniejszyć objętość skratek, co znacznie obniża koszty transportu zatrzymanych odpadów do miejsc składowania.

Wszystkie urządzenia są zintegrowane i zautomatyzowane za pomocą inteligentnego systemu sterowania Ekoton, który zmniejsza zużycie energii oraz liczbę personelu oczyszczalni.

Uruchomienie zespołu mechanicznego oczyszczania EKOTON na podstawie krat prętowych dało możliwość Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji w Sumach zwiększyć jakość oczyszczania ścieków, obniżyć koszty eksploatacyjne i polepszyć sytuację ekologiczną w regionie.

Ecoton partner's logos