Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu ofertowym w zakresie usługi doradczej prowadzącej do opracowania Modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy PRODEKO-EŁK Sp.zo.o., który powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym wzorem Modelu biznesowego, określonym w dokumentacji Działania 1.2. „Internacjonalizacja MŚP” Program Operacyjny Polska Wschodnia.

Treść zapytania:

Załączniki do zapytania ofertowego PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. z dnia 20.04.2021r.

Ecoton partner's logos