Praktyka odwadniania osadów komunalnych na odwadniaczach śrubowo-talerzowych MDQ na przykładzie Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociagów i Kanalizacji „Czarnomorskwodokanał”

Oczyszczalnie ścieków utrzymywane przez „Czarnomorskwodokanał” są najważniejszym ekologicznym obiektem miasta Czarnomorska. Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków wpływa bezpośrednio na jakość zdrowia mieszkańców miasta, atrakcyjność regionu jako ośrodka turystycznego, co z kolei ma wpływ na[...]

Przekazanie do eksploatacji PWiK Bełwodokanał

Pod koniec grudnia 2013 roku została otwarta hala mechanicznego odwadniania osadu PWK „Bełwodokanał” na bazie wyposażenia produkcji Grupy Przemysłowej EKOTON. Oczyszczalnia w Biełgorodzie o przepustowości 140 000 m3/d znajduje się w bliskim[...]
Ecoton partner's logos