PROJEKT – Przebudowa i modernizacja układu odbioru skratek ze ścieków dopływających do oczyszczalni przy ul. Olszynowej 16 w Ostrowi Mazowieckiej
ZAMAWIAJĄCY – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.
OBIEKT – Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Olszynowej 16
URUCHOMIENIE – Grudzień 2018 – Czerwiec 2019

Cele projektu

Celem projektu była modernizacja i przebudowa układu usuwania i odbioru skratek z kanału ścieków dopływających na oczyszczalnię ścieków w Ostrowi Mazowieckiej.

Zgodnie z planem modernizacji w styczniu 2021 dostarczono, zamontowano i uruchomiono następujące urządzenia:

Dotychczas oczyszczalnia borykała się z problemem przelewania się ścieków przez kanał z tego względu zdecydowano się na poszerzenie kanału i wstawienie szerszej kraty o większej przepustowości.

Realizacja projektu

Urządzenia do realizacji projektu zostały wyprodukowane w zakładzie produkcyjnym firmy EKOTON Prodeko-Ełk. W celu prawidłowego umiejscowienia kraty tak, aby spełnione zostały założenia projektu poszerzono istniejący kanał napływowy. Po zakończeniu prac budowlanych fachowcy firmy EKOTON Prodeko-Ełk  przystąpili do wykonania prac montażowych oraz rozruchowych urządzenia. Krata została przekazana do eksploatacji w marcu 2021 roku.

Rezultaty

Dzięki zastosowaniu kraty schodkowej RSK0815 firmy EKOTON Prodeko-Ełk problem przelewania się ścieków przez kanał został całkowicie wyeliminowany. Dobrana i dostarczona przez Prodeko-Ełk krata zapewnia nie tylko czystość w obrębie urządzenia, lecz dodatkowo poprzez swoją niezawodną pracę zabezpiecza urządzenia na dalszych etapach procesu oczyszczania ścieków.

Ecoton partner's logos