ekoton tube air diffusers

OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach

Wstęp

Oczyszczalnia ścieków w Galwieciach to niewielki obiekt o przepustowości 65 m3/d należący do PWiK w Gołdapi.

Jednym z obiektów na oczyszczalni jest reaktor SBR, w którym napowietrzanie i mieszanie ścieków odbywało się poprzez turbiny napowietrzające.

Podczas użytkowania turbin zaobserwowano wysokie zużycie energii oraz problemy w użytkowaniu spowodowane koniecznością częstego serwisowania, co przekładało się na znaczne koszty eksploatacyjne. Z tych powodów kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w reaktorze SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją. Co więcej, systemy napowietrzania EKOTON umożliwiają zminimalizowanie obsługi i konserwacji.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany w reaktorze SBR w listopadzie 2018 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania i wymieszania osadu przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej oraz bezproblemowej eksploatacji.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Galwieciach)

Długość systemu napowietrzania40 m.b.
Przepustowość dmuchaw250 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,25 m3/h/m
Sote27,6%
SSOTE 6,1%, głębokość 4,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia49,0 kPa
Ecoton partner's logos