OBIEKT – Oczyszczalnia ścieków w Gołdapi

WSTĘP

W 2015 roku odbyła się modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gołdapi o przepustowości około 2000 m3/d.

W ramach modernizacji wykorzystany został wyłączony z eksploatacji II ciąg technologiczny, złożony z 8 komór SBR. Komory pracowały w oparciu o mieszadła hiperboidalne wraz z dmuchawą z rusztem grubopęcherzykowym, bezdyfuzorowym mocowanym do dna reaktora, rozprowadzającym sprężone powietrze pod mieszadła.

W ciągu kilku lat okazało się, że zainstalowany system napowietrzania jest bardzo energochłonny. Z tego powodu kierownictwo PWiK w Gołdapi zdecydowało się na zastosowanie w 4 reaktorach SBR rurowych polimerowych aeratorów serii APKV produkcji EKOTON Prodeko-Ełk, które charakteryzują się stabilną pracą, wysoką wydajnością napowietrzania i niskim zużyciem energii a także solidną i trwałą konstrukcją.

Po szczegółowym zapoznaniu się z danymi o obiekcie, ocenie warunków w zbiornikach napowietrzania i zapotrzebowaniu powietrza, dobrano odpowiedni układ dyfuzorów.

System napowietrzania Ekoton został zainstalowany na oczyszczalni w 4 z 8 zbiorników SBR w kwietniu 2019 roku i od tego czasu działa bez zarzutu, utrzymując wymagane parametry natleniania przy znacznym obniżeniu zużycia energii elektrycznej.

Dyfuzory rurowe EKOTON na obiekcie (Gołdapi)

Całkowita długość systemu napowietrzania420 m.b.
Długość systemu napowietrzania w 1 reaktorze105 m.b.
Przepustowość dmuchaw na 1 reaktor650 m3/h
Przepustowość dmuchaw na 4 reaktory2600 m3/h
Przepływ powietrza 1 m dyfuzora6,2 m3/h/m
Sote33,7 %
SSOTE 6,1%, głębokość 5,8 m
Straty ciśnienia na dyfuzorach1,5 kPa
Całkowite straty ciśnienia61,8 kPa

 

Ecoton partner's logos