Zgarniacz ssawkowy IRVO EKOTON

PROJEKT – Modernizacja osadników wtórnych
KLIENT – MUE „Gorvodokanal” Nowosibirsk
OBIEKT – OŚ m. Nowosybirsk
URUCHOMIENIE – lato 2019

Wstęp

Miejskie przedsiębiorstwo m. Nowosybirsk „Gorvodokanal” oczyszcza i dostarcza około 600 tysięcy m3 wody pitnej oraz transportuje i dezynfekuje około 500 tysięcy m3 ścieków. Wśród konsumentów ponad 1,8 miliona mieszkańców Nowosybirska i regionu co stanowi około 70% świadczonych usług. Pozostałe 30% to osoby prawne. Metropolia zajmuje trzecie miejsce pod względem długości systemu zaopatrzenia w wodę w Rosji. „Gorvodokanal” zarządza około 3500 km komunikacji, trzema punktami ujęcia wody, trzema przepompowniami i stacjami filtrującymi oraz 69 przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków.

Od 2007 r. firma realizuje programy inwestycyjne na dużą skalę w celu ponownego modernizacji technicznej zakładów oczyszczania ścieków. Firma współpracuje z Grupą Przemysłową EKOTON od 1997 r. W tym czasie zmodernizowano kompleksy oczyszczania mechanicznego (około 20 krat zgrzebłowych, przenośników i pras ślimakowych), zainstalowano zastawki kanałowe i wymieniono system napowietrzania. W ramach kolejnego etapu modernizacji w 2019 r. dostarczono dwa zestawy wyposażenia do radialnych osadników wtórnych – zgarniacze ssawkowe IRVO-40.

Cele projektu

Głównym celem projektu było zwiększenie wydajności usuwania szlamu z osadników wtórnych. Stan technologiczny istniejącego sprzętu w momencie rozpoczęcia prac był niezadowalający – zastosowano zgarniacze ssawkowe zainstalowane w latach 80 ubiegłego wieku. Stan konstrukcji betonowych również pozostawiał wiele do życzenia.

Wymiana urządzeń miała doprowadzić do poprawy wydajności oczyszczania, zmniejszenia zużycia energii, a także do stabilnego i właściwego zarządzania procesem technologicznym.

Wdrożenie projektu

Na życzenie klienta w zakładzie EKOTON wyprodukowano dwa modele zgarniaczy ssawkowych IRVO-40 o następujących cechach konstrukcyjnych:

  • zastosowano powiększoną rurkę osadnika (kolektor osadu) o średnicy 630 mm;
  • zastosowano nowy wzmocniony system prętów (łączników) między mostem a kolektorem mułu;
  • wózek z napędem na wszystkie koła z przekładnią planetarną;
  • jednostka sterująca jest wyposażona w system transmisji danych Modbus RTU.

Dodatkowym wyzwaniem było to, że na życzenie klienta samodzielnie przeprowadziliśmy instalację urządzeń jednocześnie z pracami konstrukcyjnymi betonowej części osadnika i restauracją tacy wylotowej. Ze względu na naprawę części bocznej osadnika nie można było podjechać standardowym samochodem do podnoszenia; toż zastosowano dźwig o udźwigu 250 ton. Aby dotrzymać terminów i nie przerywać prac instalacyjnych, jeden z dwóch pomostów musiał zostać tymczasowo postawiony na cześć boczną osadnika na której trwali pracy budowlane.

Wyniki i wnioski

Pomimo trudności, które pojawiły się podczas instalacji urządzeń, udało się uruchomić urządzenia zgodnie z harmonogramem.

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w projektowaniu urządzeń zapewniło wysoką wydajność, pozwoliło zmniejszyć zapotrzebowanie energetyczne i podnieść niezawodność. W wyniku wymiany istniejących zgarniaczy ssawkowych w oczyszczalni ścieków „Gorvodokanal” w Nowosybirsku spełnione zostały wszystkie niezbędne wymagania klientów związane z obsługiwaniem i naprawą urządzeń.

Ecoton partner's logos