ekoton zgarniacz osadu radialny augustów polska

PROJEKT Modernizacja osadnika wtórnego
ZAMAWIAJĄCY Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Sp. z o. o. w Augustowie
OBIEKT Oczyszczalnia Ścieków w Augustowie
URUCHOMIENIE Październik, 2018

Wprowadzenie

Oczyszczalnia Ścieków zlokalizowana jest w południowej części miasta Augustów. Jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną, przystosowaną do głębokiego usuwania związków biogennych. Po przejściu szeregu etapów oczyszczona woda trafi a do rzeki Netty. Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 10 000 m3/d. W czerwcu 2018 r. firma PRODEKO-EŁK Sp.zo.o. (EKOTON Industrial Group) wybrana została, jako główny dostawca urządzeń służących do realizacji zadania modernizacji osadników wtórnych na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie.

Cel modernizacji

Głównym celem projektu modernizacji było:

  • zapewnienie stabilnej pracy osadnika wtórnego;
  • polepszenie skuteczności usuwania części pływających oraz osadu;
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych.

Stan początkowy

Modernizowany osadnik wtórny wybudowany został na etapie budowy oczyszczalni ścieków w roku 1984 i był wyposażony w zgarniacze radialne ze stali czarnej. Pogorszenie parametrów pracy zgarniacza oraz zwiększenie czasu potrzebnego do jego obsługiwania i naprawy powodowały zwiększenie kosztów eksploatacyjnych i jego niestabilną pracę.

Realizacja projektu

W ramach podpisanej umowy dostarczono zgarniacz radialny typu ZGRwt-25 oraz zastawkę kanałowa typu SGSM. Zakres wykonanych prac obejmował stworzenie dokumentacji służącej do wykonania urządzeń dopasowanych do gabarytów osadnika i kanału odprowadzenia ścieków, a także montaż i uruchomienie technologiczne dostarczonych urządzeń.

Rezultaty i wnioski

Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy projektowaniu urządzeń zapewnia wysoką efektywność pracy, energooszczędność, bezawaryjność i niezawodność. W wyniku
wymiany istniejącego zgarniacza osadu na Oczyszczalni Ścieków w Augustowie osiągnięto następujące rezultaty:

  • zwiększenie skuteczności usuwania części pływających i osadu dzięki specjalnej konstrukcji elementów zgarniacza.
  • wysoki poziom energooszczędności urządzenia dzięki wykorzystaniu energooszczędnego napędu wózka jeżdżącego z wbudowaną bezpośrednio w koło przekładnią;
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych urządzenia związanych z obsługiwaniem i remontem.


Ecoton partner's logos