ekoton multi-disk screw press kutno

ZAMAWIAJĄCY Nijhuis Industries Central Europe Sp. z o.o.
OBJEKT Zakłady mięsne, ubojnia drobiu
RODZAJ OSADU Osad czynny nadmierny, osad wstępny po flotacyjny
PROJEKTOWANA PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI 5000 m3/d

Cel pracy

Osady powstające w wyniku oczyszczania ścieków z zakładów przetwórstwa mięsnego, wykazują
specyficzne dla branży parametry. Posiadają one podwyższoną zawartość tłuszczy oraz ogólnie pojętych białek pochodzenia zwierzęcego, co z kolei wymaga zastosowania dedykowanej technologii odwadniania tego typu osadów przemysłowych.

Oczyszczalnia ścieków znajduję się ok. 20 km od Kutna, w województwie łódzkim. Ściek wejściowy składa się z mieszanki ścieku przemysłowego pochodzącego z linii produkcyjnych oraz ścieku biologicznego, który powstaje w wyniku codziennej pracy zakładu.

Głównym celem inwestycji była budowa przemysłowej podczyszczalni ścieków przy nowobudowanym zakładzie produkcyjnym, w skład której wchodziła dostawa oraz uruchomienie dwóch niezależnych oraz w pełni zautomatyzowanych kompleksów odwadniania osadu.

Postęp prac

W celu określenia skuteczności odwadniania osadu przeprowadzono najpierw badania laboratoryjne.
Ponieważ zakład, w którym została wdrożona ta technologia był jeszcze w trakcie budowy, badania
zostały przeprowadzone w innym zakładzie, który posiadał identyczną linię produkcyjną oraz technologię oczyszczania, do tej co była budowana. Przy doborze urządzenia wykorzystano doświadczenia firmy EKOTON PRODEKO-EŁK, jako dostawcy kompleksowych rozwiązań zbudowanych na bazie nowoczesnych technologii.

Analiza zalet i wad wynikająca z zastosowania różnych urządzeń do odwadniania osadu na danym obiekcie doprowadziła do wyboru odwadniaczy śrubowych, których podstawowymi zaletami są:

  • prosta obsługa,
  • niskie zużycie energii, flokulanta, wody,
  • bardzo niski poziom hałasu,
  • możliwość pracy w trybie automatycznym

W zakres dostawy wchodziły dwie niezależne linie odwadniania. Każda z nich składała się z odwadniacza śrubowego, automatycznej stacji przygotowania polimeru, pompy nadawy osadu i pompa dozowania polimeru.

ekoton shemat bębna odwadniającego dehydratora

Rys. 1 Schemat działania bębna odwadniającego prasy śrubowej

Informacja

Przepustowość oczyszczalni5 000 m3/d
Rodzaj ściekówPrzemysłowe / ubojnia
drobiu
Typ osadu wstępnegoOsad pofl otacyjny +
osad biologiczny
Całkowita ilość osadu228 m3/d
Średnia zawartość SM w osadzie5,6 %
Średnia masa osadów stałych12 845 kg SM/d
OSAD POFLOTACYJNY
Wstępna ilość osadu85 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym10 %
Masa osadów stałych8 544 kg SM/d
OSAD BIOLOGICZNY
Wstępna ilość osadu143 m3/d
Zawartość SM w osadzie wstępnym3 %
Masa osadów stałych4 300 kg SM/d
Czas pracy12-16 h/d
Zawartość SM w osadzie odwodnionym22%-26% +/-1%

Rezultaty

Odwadniacze śrubowe oraz inne urządzenia pracują wydajnie i niezawodnie. Parametry eksploatacyjne
uzyskane w obiektach przeróbki osadów w obu ciągach umożliwiają uzyskanie odwodnionego osadu z
zawartością suchej masy nawet do 34%. W połączeniu z pełną automatyzacja pozwala to zoptymalizować proces odwadniania oraz znacznie ułatwia dalsze zagospodarowanie osadu.

Ecoton partner's logos