EKWIPUNEK – Napowietrzacze EKOTON
LOKALIZACJA – Międzynarodowy port lotniczy Chengdu Tianfu
ROK URUCHOMIENIA – 2021

Wstęp

Projekt Międzynarodowego Portu Lotniczego Chengdu Tianfu w Nowym Mieście zlokalizowany jest w Nowej Dzielnicy Wschodniej Chengdu w Chinach. Nowa Dzielnica Wschodnia została utworzona 28 kwietnia 2020 roku. 4 marca 2020 r. władze miasta Chengdu zaproponowały zainwestowanie 308,6 mld juanów (47,7 mld USD) w jej rozbudowę w ciągu najbliższych 10 lat. W 2020 r. udział inwestycji w tej kwocie wyniesie 28,9 mld juanów (4,4 mld USD).

Do 2025 roku w Nowej Dzielnicy Tianfu zostanie wybudowana podstawowa infrastruktura i obiekty usług komunalnych. Do tego czasu zostanie również ukończony węzeł lotniczy międzynarodowego portu lotniczego. Zorganizowane zostaną strategicznie ważne branże rozwojowe, nowoczesne branże usługowe oraz struktury zarządzania prawnego. Stała populacja okręgu szacowana jest na 800.000 osób, a regionalny PKB na 48 miliardów juanów.

Nowe Miasto Lotnicze, dzielnica opierająca się na międzynarodowym lotnisku Chengdu Tianfu, będzie integrować takie dziedziny gospodarki jak: obsługa ruchu lotniczego, międzynarodowe finanse, handel międzynarodowy, innowacje technologiczne, międzynarodowa edukacja i wymiana kulturalna. Zgodnie z planem zagospodarowania na terenie nowego okręgu powstanie 15 komunalnych oczyszczalni ścieków. Napowietrzacze rurowe EKOTON zostały zainstalowane na oczyszczalniach nr 6, nr 9 i nr 15.

Parametry napowietrzaczy rurowych EKOTON

Średnica zewnętrzna120 mm (z gwintem DN100)
Łączna długość1020/2025 mm
Długość elementu dyspersyjnego940/1945 mm
Waga na sucho4/8 kg
Projektowany przepływ powietrza8-25/16-50 Nm3/h

Ogólne informacje o projekcie

Oczyszczalnia ścieków nr 6 Nowego Miasta Lotniczego Chengdu Tianfu znajduje się na zachód od rzeki Jiangxi i na południe od nowej drogi ekspresowej, prowadzącej do lotniska. Wydajność projektowa wynosi 40 000 m3/dobę. Planowane jest obsługiwanie głównie innowacyjnych sektorów przemysłu, a obsługiwana powierzchnia wyniesie ok. 1 057 ha.

Długość systemu napowietrzania1 550 m.b.
Przepustowość dmuchaw14 040 m3/h (3 czynne; 1 rezerwowa)
Przepływ powietrza na 1 m dyfuzora12 m3/(m3/h/m)
Pokrycie dna zbiornika10,4%
Rozmieszczenie aeratorów0,6 m aeratora na 1 m2 dna zbiornika
SOTE47 % (SSOTE 6.6%, głębokość 7,2 m)
Straty ciśnienia80 mm H2O

Wydajność oczyszczalni ścieków nr 9 wynosi 32.000 m3/dobę. Obiekt znajduje się w Obszarze Zachodnim Grupy Jiangxi Henan, na południowym brzegu rzeki Jiangxi, w sektorze przemysłowym Nowego Miasta Lotniczego. Przeznaczona jest do obsługi takich sektorów gospodarki jak przemysł zaawansowanych technologii, usługi hotelarskie, szkolnictwo medyczne, budynki administracyjne i mieszkalne. Obszar objęty usługami wynosi około 1450 hektarów.

Długość systemu napowietrzania1 190 m.b.
Przepustowość dmuchaw9 000 m3/h (3 czynne; 1 rezerwowa)
Przepływ powietrza na 1 m dyfuzora9 m3/(m3/h/m)
Pokrycie dna zbiornika13,1%
Rozmieszczenie aeratorów0,7 m aeratora na 1 m2 dna zbiornika
SOTE49% (SSOTE 6,9%, głębokość 7,2 m)
Straty ciśnienia75 mm H2O

Oczyszczalnia ścieków nr 15 ma przepustowość projektową 30 000 m3/dobę. Znajduje się ona na wschód od rzeki Jiangxi w obszarze granicznym przemysłowego Nowego Miasta Lotniczego, po obu stronach autostrady lotniskowej i w pobliżu nowego portu lotniczego Chengdu, który jest obecnie w budowie. Jest ona przeznaczona do obsługi przedsiębiorstw przemysłowych i logistycznych. Obszar objęty usługami wynosi około 581,6 ha.

Długość systemu napowietrzania1 250 m.b.
Przepustowość dmuchaw10 800 m3/h (3 czynne; 1 rezerwowa)
Przepływ powietrza na 1 m dyfuzora10 m3/(m3/h/m)
Pokrycie dna zbiornika12,7%
Rozmieszczenie aeratorów0,7 m aeratora na 1 m2 dna zbiornika
SOTE50% (SSOTE 6,9%, głębokość 7,2 m)
Straty ciśnienia76 mm H2O

Ecoton partner's logos