Systemy napowietrzania

Napowietrzanie podczas oczyszczania ścieków wykorzystywane jest do sztucznego nasycenia osadu w bioreaktorach z rozcieńczonym tlenem, który wykorzystywany jest przez mikroorganizmy w celu utlenienia organicznych i biogennych elementów zanieczyszczających.

W większości przypadków w bioreaktorach aerobowych stosowane jest tak zwane napowietrzanie pneumatyczne, którego zasada działania polega na podawaniu sprężonego powietrza na dno zbiornika z aktywnym osadem i przepuszczaniu przez elementy napowietrzające, które sprzyjają pojawieniu się pęcherzyków.

Grupa przemysłowa Esmil dostarczyła ponad 800 km rur systemu napowietrzania i kontynuuje zwiększenie powyższego wskaźnika.

ekoton aerobic treatment
Ecoton partner's logos

Wiadomości