Przemyśl celulozowo-papierniczy

Kategorie:

Zastosowanie technologii ESMIL w przemyśle papierniczym

Oczyszczanie ścieków i odzysk wody

W wyniku współpracy firmy Esmil i Grupy Przemysłowej EKOTON ze swoimi partnerami, przeprowadzono wiele badań oraz zbudowano wiele zakładów/instalacji, zdobywając ogromne doświadczenie w branży przemysłu celulozowo-papierniczego. Począwszy od badań w skali laboratoryjnej, aż po operacje na pełną skalę, staramy się oferować Państwu najlepszą dostępną technologię (BAT) przy użyciu najnowocześniejszych procesów separacji membranowej i odwadniania.

Konwencjonalne systemy biologiczne

Systemy te wychodzą z użycia, ponieważ:

 • są kapitałochłonne,
 • przestały spełniać wymagania Agencji Ochrony Środowiska lub ekonomiczne,
 • wytwarzają dwa produkty wyjściowe, z których żaden nie nadaje się do odzyskania lub ponownego użycia:

– niskiej jakości odciek końcowy zawierający obojętne substancje stałe, substancje organiczne i resztkową biomasę,
– odpady osadu czynnego – biomasa.

Zastosowanie technologii ESMIL w przemyśle papierniczym

Firma Esmil zdobyła szczególnie duże doświadczenie w przemyśle celulozowo-papierniczym, budując kilka oczyszczalni ścieków. Nasze technologie obejmują etapy począwszy od prostego odwadniania, a skończywszy na oczyszczaniu odcieków, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie ultraczystej wody odpowiedniej do zasilania kotłów, a także procesów tzw. „zerowego zrzutu”.

Zastosowania technologii Esmil w przemyśle celulozowo-papierniczym obejmują:

 • Odzyskiwanie wody przez usuwanie zawieszonych ciał stałych do 1 mikrona;
 • Usuwanie metali ciężkich z linii odbarwiających;
 • Odzyskiwanie siarczanu miedzi / wody płuczącej;
 • Odzyskiwanie białej wody poprzez usuwanie pozostałości substancji organicznych i twardości;
 • Odzyskiwanie odcieków przez usunięcie pozostałości substancji organicznych i twardości;
 • Odwadnianie osadów i zwiększenie wydajności ekonomicznej.

ekoton rozwiązania dla przemysłu papierniczego

W zależności od wymagań, Esmil rozpatruje szereg rozwiązań technologicznych, aby sprostać wszelkim
oczekiwaniom w zakresie obróbki, odzysku i ekonomii procesu. Możemy również zaoferować wszczepienie naszej technologii w ramach już istniejącej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczanie “zerowego zrzutu” w przemyśle celulozowo-papierniczym

Oczyszczalnia ścieków pulpy drzewnej „zerowego zrzutu” firmy Esmil łączy zalety konwencjonalnych procesów fizykochemicznych ze sprawdzoną technologią membranową. Wszystkie strumienie wyjściowe zarówno fazy stałej jak i ciekłej mogą być odzyskiwane, dzięki czemu powstaje instalacja „zerowego zrzutu”.

 • Permeat do stosowania jako woda procesowa lub woda zasilająca kotły;
 • Koncentrat do stosowania jako chemiczna woda/pulpa uzupełniająca;
 • Osad do spalania w kotle grzewczym.

Oczyszczalnia może zostać znacząco zautomatyzowana, a operator w pełni przeszkolony w ciągu kilku tygodni.

ekoton rozwiązania dla przemysłu papierniczego

Referencje:

 • Kronospan, Chirk, północna Walia,
 • Binder, Hallein, Austria,
 • Finsa, Padron, Hiszpania.

Filozofia projektowania procesu

Dokładamy wszelkich starań, aby zastosować najbardziej odpowiednie rozwiązanie spełniające wymagania dotyczące oczyszczania i / lub odzysku. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego rozwiązania, ponieważ mamy bardzo bogate doświadczenie w większości technologii oczyszczania. Obejmuje to bioreaktory membranowe, obróbkę tlenową, filtrację, wymianę jonową i inne technologie membranowe stosowane na różnych ściekach i w różnych gałęziach przemysłu. Ponieważ nie ma dwóch identycznych procesów, konieczne jest wykonanie szeregu kroków w celu zapewnienia, że dobrany proces obróbki / odzysku metalu będzie przebiegał tak dobrze i ekonomicznie, jak to możliwe i osiągnie założone cele.
 • Odwadnianie na skalę laboratoryjną oraz próby i selekcja membran w celu zapewnienia wykonalności procesu;
 • Długoterminowe testy pilotażowe na obiekcie klienta w celu gromadzenia danych oraz pracy przy zmiennych warunkach ściekowych;
 • Kompleksowe projektowanie instalacji i obliczenia kosztów operacyjnych (OPEX);
 • Budowa, instalacja i uruchomienie;
 • Kompleksowe wsparcie serwisowe, w tym konserwacja i rozbudowa systemu.
Ecoton partner's logos