Przemysł naftowy

Kategorie:

Zastosowanie technologii ESMIL w branży naftowej

Oczyszczanie wytworzonej wody i odzysk ropy

Esmil i Grupa Przemysłowa EKOTON współpracując ze swoimi partnerami przeprowadzili wiele badań oraz zbudowali wiele zakładów/instalacji, zdobywając ogromne doświadczenie w branży ropy naftowej. Począwszy od badań w skali laboratoryjnej, aż po operacje na pełną skalę, staramy się oferować Państwu najlepszą dostępną technologię (BAT) przy użyciu najnowocześniejszych procesów separacji membranowej i odwadniania.

Zakres technologii

Nasza technologia oczyszczania ścieków dla przemysłu naftowego opiera się na połączeniu konwencjonalnych fizykochemicznych metod oczyszczania wstępnego, takich jak osadniki lamelowe (CPI) lub flotacja z użyciem rozpuszczonego powietrza (DAF), a następnie technologie membranowe i metody polerowania, takie jak wymiana jonowa i węgiel aktywny, aby spełnić najbardziej wymagające kryteria dotyczące zrzutu.

Wśród urządzeń technologicznych stosowanych w technologii Esmil są:

Osadniki lamelowe (CPI):

 • Wydajne separatory grawitacyjne;
 • Usuwanie ciał stałych i wolnej ropy;
 • Usuwanie > 75% wolnej ropy.

Flotacja rozpuszczonym powietrzem (DAF):

 • Wysoce wydajne separatory wspomagane powietrzem :
 • Oczyszczanie odcieku z CPI;
 • Usuwanie > 95% wolnej ropy.

Systemy membranowe:

 • Optymalny odzysk ropy zemulgowanej;
 • <1 ppm ropy w permeacie / oczyszczonej wodzie;
 • Niskie koszty inwestycyjne i operacyjne.

Zastosowanie technologii ESMIL w branży naftowej

Zastosowanie technologii ESMIL w branży naftowej

Esmil oferuje szereg technologii usuwania ciał stałych i separacji mieszaniny woda-ropa, mających zastosowanie w całym szeregu ścieków z początkowych, środkowych i końcowych etapów procesów naftowych, w tym:

 • Woda wytworzona – generowana podczas wydobycia ropy naftowej;
 • Woda odsalająca – wytwarzana podczas płukania ropy naftowej;
 • Woda balastowa – dla przybywających tankowców morskich;
 • Ścieki technologiczne z terminali naftowych i rafinerii – wycieki ropy naftowej i ogólne ścieki oleiste.

Esmil oferuje systemy zarówno dla instalacji lądowych, jak i morskich. Usługi obejmują zarządzanie projektami, projektowanie i inżynierię, specyfikację i zamówienia, dostawę i instalację.

Przykład procesu oczyszczania wody wytworzonej

Filozofia Esmil dotycząca oczyszczania wody wytworzonej wykorzystuje konwencjonalne procesy separacji do usuwania zanieczyszczeń stałych, a następnie najnowocześniejsze procesy separacji i absorpcji membranowej w celu osiągnięcia bardzo niskich poziomów zanieczyszczeń w oczyszczanych ściekach. Filozofia ta umożliwia niezawodne funkcjonowanie zakładu, nawet przy szerokim zakresie zmian jakości nadawy.

Do usunięcia większości ropy i zawiesiny stosuje się konwencjonalną obróbkę wstępną, taką jak osadniki lamelowe, hydrocyklony, flotację powietrzem lub filtrację piaskową. Wyklarowana woda jest fizycznie wypolerowana przez ultrafiltrację membranową, która zmniejsza stężenie ropy do mniej niż 0,3 mg / l, a zawiesiny stałe poniżej granicy wykrywalności.

Ropę i wodną zawiesinę oczyszcza się za pomocą membrany nanofiltracyjnej, która usuwa większość metali ciężkich i związków organicznych. Śladowe substancje organiczne i metale ciężkie w permeacie z nanofiltracji usuwane są za pomocą absorberów węgla aktywnego i selektywnej żywicy jonowymiennej. Wstępna obróbka za pomocą nanofiltracji znacznie wydłuża żywotność tych dwóch mediów.

Zastosowanie technologii ESMIL w branży naftowej

Odzysk ropy

Odrzut z ultrafiltracji jest zawracany na początek procesu, a skoncentrowana ropa z jednostki CPI jest odzyskiwana na miejscu. Różne strumienie osadów i ścieków wodnych łączone są przed poddaniem procesowi wytrącania, flokulacji i filtracji, w celu uzyskania „placka” osadowego i filtratu, który można następnie poddać recyklingowi w procesie.

Stopień oczyszczania ma na celu spełnienie określonych przez klienta limitów, dzięki czemu uzdatniona woda nadaje się do ponownego użycia na miejscu lub odprowadzenia do cieków wodnych.

Referencje

ESMIL uruchomił ponad 50 instalacji w ciągu ostatnich 25 lat, między innymi:

 • Osadnik CPI, 220 m3/h Rafineria, Kuwait National Petroleum Company, Kuwejt
 • Osadnik CPI, 420 m3/h Rafineria, M W Kellogg, Shell, Wielka Brytania
 • Flotator DAF, 140 m3/h Rafineria, Hydrotechnik GmbH, Al Madain, Irak
 • Osadnik CPI i membrany, 240 m3/h wytworzonej wody, Petrofac Ltd, Syberia
 • Flotatory DAF, Prasy taśmowe, 120 m3/h, Rafineria, Vankor Field, Federacja Rosyjska

Typowa wydajność procesu

ParametrNadawaOczyszczony odciek
Zawiesina100 mg/l< 0.1 mg/l
Oleje, tłuszcze, smary15 mg/l< 0.3 mg/l
Rtęć1 mg/l0.0005 mg/l
Ołów0.5 mg/l0.005 mg/l
WWA1 mg/l0.0002 mg/l
Żelazo185 mg/l1 mg/l
Siarczany4093 mg/l< 50 mg/l
Chrom0.5 mg/l0.1 mg/l
Cynk25 mg/l0.1 mg/l

Filozofia projektowania procesu

Dokładamy wszelkich starań, aby zastosować najbardziej odpowiednie rozwiązanie spełniające wymagania dotyczące oczyszczania i / lub odzysku. Nie jesteśmy ograniczeni tylko do jednego rozwiązania, ponieważ mamy bardzo bogate doświadczenie w większości technologii oczyszczania. Obejmuje to bioreaktory membranowe, obróbkę tlenową, filtrację, wymianę jonową i inne technologie membranowe stosowane na różnych ściekach i w różnych gałęziach przemysłu. Ponieważ nie ma dwóch identycznych procesów, konieczne jest wykonanie szeregu kroków w celu zapewnienia, że dobrany proces obróbki / odzysku metalu będzie przebiegał tak dobrze i ekonomicznie, jak to możliwe i osiągnie założone cele.
 • Odwadnianie na skalę laboratoryjną oraz próby i selekcja membran w celu zapewnienia wykonalności procesu;
 • Długoterminowe testy pilotażowe na obiekcie klienta w celu gromadzenia danych oraz pracy przy zmiennych warunkach ściekowych;
 • Kompleksowe projektowanie instalacji i obliczenia kosztów operacyjnych (OPEX);
 • Budowa, instalacja i uruchomienie;
 • Kompleksowe wsparcie serwisowe, w tym konserwacja i rozbudowa systemu.
Ecoton partner's logos