Obróbka osadu pofermentacyjnego

Kategorie:

Obróbka osadu pofermentacyjnego

Firmy EKOTON i ESMIL we współpracy z czołowymi dostawcami technologii oczyszczania ścieków zdobyły ogromne doświadczenie w obszarze obróbki osadów ściekowych. Począwszy od badań na małą skalę, skończywszy na w pełni wydajnej oczyszczalni możemy zaoferować Państwu najlepszą dostępną technologię poprzez zastosowanie najnowocześniejszych metod separacji membranowej oraz nowatorskich procesów odwadniania.

Opis procesu

Proponowana przez nas obróbka osadu pofermentacyjnego składa się z 3 głównych etapów i jest w stanie zapewnić placek (cake) o wysokiej zawartości suchej masy, permeat nadający się do ponownego użycia oraz koncentrat o dużej zawartości składników odżywczych.

ekoton oczyszczanie ścieków przemysłu spożywczego

Pierwszym etapem naszej obróbki jest odseparowanie frakcji stałej od ciekłej potocznie zwanym odwodnieniem osadu. W tym celu stosujemy wysoko efektywne urządzenie – odwadniacz śrubowy MDQ EKOTON-TSURUMI, który przy użyciu małej ilości flokulanta jest w stanie usunąć większość zawiesiny z roztworu wodnego (zagęszczenie osadu 6-10-cio krotne) oraz wytworzyć suchy placek o zawartości suchej masy do 40%.

ekoton shemat bębna odwadniającego dehydratora

W drugim etapie stosujemy specjalną technologię z membraną wibracyjną – VSEP (Vibratory Sheer Enhanced Processing). Zastosowanie to jest bardzo efektywne nawet w przypadku oczyszczania wymagającej nadawy.

ekoton oczyszczanie odcieku

Pomimo, że system MDQ jest w stanie usunąć większość suchej masy z osadu pofermentacyjnego, to jej część wraz z innymi związkami rozpuszczalnymi zanieczyszcza filtrat. Sucha masa stanowi, więc poważny problem dla typowych systemów membranowych, ponieważ są one zbyt podatne na zanieczyszczenia. Jednakże w technologii VSEP, wibrująca membrana powoduje duże siły odrywające cząstki ją zatykające, znacząco obniżając w ten sposób ryzyko jej zanieczyszczenia. Oczekiwana wydajność odzysku wody na tym etapie wynosi 65 – 80%.

Ostatnim etapem obróbki osadu pofermentacyjnego jest użycie technologii odwróconej osmozy z zastosowaniem membrany spiralnej. Jest ona użyta w celu doczyszczenia permeatu pochodzącego z systemu VSEP. Badania wykazały, że redukcja 95% wartości ChZT oraz 98% zawartego amoniaku może być osiągnięta już przy zaledwie dwukrotnym przepuszczeniu permeatu przez membranę, co przedstawia poniższa tabela.

Efektywność procesu

ParametrJednostkaVSEP (1 przepust)VSEP (2 przepust)
DoprowadzenieKoncentratPermeatDoprowadzenieKoncentratPermeat
ChZTmg/l13,08012,8007,9907,99031,960600
pH-5.685.65.75.76.15.9
Amoniakmg/l5,15011,3001,7601,7607,425100
PrzewodnośćμS/cm40,400-15,40015,40073,1001,389

Możliwe zastosowanie permeatu/koncentratu:

 • Rozcieńczenie biomasy;
 • Użycie w procesach czyszczenia/mycia na oczyszczalni;
 • Doprowadzenie do pieców grzewczych (może wymagać doczyszczenia);
 • Odprowadzenie do ścieków przy minimalnych kosztach;
 • Wysoko odżywczy nawóz do polepszania stanu gleby.

Przykłady wdrożenia badań i technologii

 • 2013 – Kurana UAB, sintez bioetanolu z ziarna, Litwa (VSEP, ОО)
 • 2018 – Quasar Energy Group LLC, osad komunalny, USA (MDQ)
 • 2018 – Renergy Inc., miejska OŚ, USA (MDQ)
 • 2018 – KB BioEnergy Inc., miejska OŚ, USA (MDQ)

Filozofia projektowania procesu oczyszczania

Ze względu na różnorodność osadów bardzo istotnym jest wykonanie niezbędnych kroków w celu zapewnienia, aby proces oczyszczania był jak najwydajniejszy oraz ekonomiczny. Krokami tymi są:
 • Analizy chemiczne w celu dobrania najefektywniejszego flokulanta przy możliwie najniższej dawce.
 • Testy odwadniające oraz membranowe na skalę laboratoryjną w celu zapewnienia wykonalności procesu.
 • Kompleksowe testy pilotażowe w celu zoptymalizowania procesu i zebrania koniecznych danych.
 • Obszerne prace projektowania oczyszczalni oraz kalkulacja wydatków.
 • Budowa, instalacja urządzeń oraz odbiór ukończonego projektu.
 • Szeroki zakres wsparcia włączając rutynowe konserwacje, naprawy oraz ulepszenia systemów.
Ecoton partner's logos