odwadniacz osadu MDQ

Spotkanie odbyło się 26 listopada 2020 r. na bazie MUP „Wodokanał” w Podolsku. Podczas spotkania omówiono aktualne zagadnienia związane z obróbką i wtórnym wykorzystaniem osadów ściekowych, a także przedstawiono doświadczenie odwadniania i utylizacji odpadów ciekłych z oczyszczalni ścieków w obwodzie moskiewskim. Uczestnicy wydarzenia zwiedzili również istniejące obiekty przeróbki osadów na przedsiębiorstwie wodociągów i kanalizacji w Podolsku.

W ramach wydarzenia Grupa Przemysłowa EKOTON zaprezentowała demonstracyjny śrubowo-talerzowy odwadniacz MDQ-450, który przechodzi testowanie na podolskiej oczyszczalni ścieków. Ten typ urządzeń produkuje się na  rosyjskim zakładzie przemysłowym EKOTON od 2011 roku przy wykorzystaniu unikalnej japońskiej technologii innowacyjnej firmy Tsurumi Pump. Śrubowo-talerzowe odwadniacze to nowoczesne energooszczędne rozwiązanie do odwadniania osadów, które pozwala zmniejszyć ilość osadu średnio o 10-15 razy. Odwadniacze Ekoton Tsurumi sprawdziły się, jako wysokowydajne urządzenia o minimalnym zużyciu energii i niskich kosztach eksploatacyjnych. Dzięki wysokiemu stopniu automatyzacji odwadniacze są bezpretensjonalnym w utrzymaniu i niepotrzebującym obsługi personelu urządzeniem. Te zalety są wysoko cenione przez ekspertów branżowych, a nowa gama rozmiarów odwadniaczy pozwala na stosowanie urządzeń nie tylko na małych i średnich oczyszczalniach ścieków, ale również na Przedsiębiorstwach Wodociągów i Kanalizacji milionowych miast.

Podczas testów na mieszaninie osadu komunalnego (osadu surowy i nadmiar osadu czynnego) wydajność odwadniacza wyniosła 500 kg suchej masy na godz., przy zmniejszeniu uwodnienia osadu 74-80 %. Przy tym dawka flokulantów była stosunkowo niska w granicach 3,5 kg koncentratu na tonę suchej masy osadu. Podawany do odwadniacza osad zawierał grube zanieczyszczenia (śmieci) bez wstępnego rozdrabniania, z czym odwadniacz świetnie sobie poradził. Należy zauważyć, że wydajność 500 kg s. m./h została osiągnięta na odwadniaczu demonstracyjnym z jednym ślimakiem, odwadniacz przemysłowy może być wyposażony w 6 bębnów odwadniających, tym samym osiągnąć wydajność 3000 kg s. m./h!

To rozwiązanie techniczne wzbudziło zainteresowanie i uznanie uczestników spotkania oraz ekspertów, a Rosyjskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji zainicjowało stworzenie krajowego standardu w zakresie obróbki osadów ściekowych.

Przypominamy, że MUP „Wodokanał” w Podolsku od kilku lat z powodzeniem eksploatuje mobilną instalację do odwadniania osadów na podstawie śrubowo-tależowego odwadniacza MDQ-201C.

Ecoton partner's logos