W 2019 roku Państwowe Obwodowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „Belobłwodokanał” rozpoczęło znaczącą rekonstrukcję oczyszczalni ścieków komunalnych w rejonach obwodu. W ciągu roku uruchomiono 5 oczyszczalni w miejscowościach: Stroitiel, Iwnia, Grajworon, Nowyj Oskoł i Wejdielewka. Projekt został zrealizowany wspólnie z firmą LOSBEL Sp. z o. o. i Grupą Przemysłową EKOTON, która pełniła funkcję dostawcy wielofunkcyjnej instalacji M-Comby do mechanicznego oczyszczania ścieków we wszystkich oczyszczalniach ścieków.

Do modernizacji wybrano oczyszczalnie ścieków, które nie spełniały współczesnych wymagań dotyczących oczyszczania ścieków i miały zużyty sprzęt. Przez Państwowy Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej zostały przeznaczone środki na modernizację, a w przeciągu lat 2019-2020 na terenie obiektów były prowadzone prace związane z montażem i uruchomieniem urządzeń. Obiekty różnią się między sobą wydajnością (od 300 m3/dobę w miejscowości Iwnia do 10 000 m3/dobę w miejscowości Stroitiel), a zatem dzięki szerokiej gamie urządzeń do oczyszczania mechanicznego M-Comby możemy z łatwością sprostać wymaganiom Klienta przy doborze urządzeń do oczyszczalni ścieków o różnej wydajności.

Urządzenie do mechanicznego oczyszczania ścieków M-Comby jest kompletnym rozwiązaniem do oczyszczalni ścieków o małej i średniej wydajności. Kompaktowy moduł obejmuje wszystkie etapy oczyszczania wstępnego i zapewnia skuteczne usuwanie zanieczyszczeń stałych, piasku i tłuszczu ze ścieków. Połączenie kilku funkcji oczyszczania w jednym urządzeniu pozwala znacznie zmniejszyć powierzchnię potrzebną do montażu urządzeń oraz zminimalizować koszty budowy. Sprzęt jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej i poddawany dodatkowej obróbce (trawienie objętościowe, pasywacja, piaskowanie), co zwiększa właściwości antykorozyjne urządzeń i jego nieprzerwaną eksploatację. System płukania skratek i piasku zapobiega gniciu i rozprzestrzenianiu się nieprzyjemnych zapachów, a także w razie potrzeby, pozwala zachować związki organiczne w ściekach, co polepsza proces biologicznego oczyszczania ścieków w przypadku niskiego stężenia związków organicznych.

Moduł do mechanicznego oczyszczania ścieków  M-Comby zapewnia wysoką wydajność oczyszczania ścieków dzięki indywidualnemu doboru krat w zależności od składu ścieków dostarczanych do urządzenia i może być dodatkowo wyposażony w narzędzia do mycia piasku i zanieczyszczeń organicznych. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i wymaga minimalnej interwencji ze strony operatora. Ustawienie parametrów i trybów pracy urządzenia jest intuicyjne i nie sprawia trudności.

W lutym 2021 r. zakończono budowę nowoczesnych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Iwnia, Grajworon, Wejdielewka i Nowyj Oskoł. Zakończenie prac budowlanych i oddanie do eksploatacji oczyszczalni ścieków w miejscowości Stroitiel zaplanowane do końca 2021 roku.

Realizacja projektu polegającego na modernizacji oczyszczalni ścieków w obwodzie biełgorodzkim pozytywnie wpłynęła na sytuację ekologiczną w regionie i pozwoliła polepszyć jakość oczyszczania ścieków odprowadzanych do zbiorników wodnych.

Ecoton partner's logos