Krata katenarna Esmil

Na początku grudnia 2021 roku w pompowni Kölenföld w Budapeszcie została zainstalowana i uruchomiona druga duża krata katenarna KR 2842 wyprodukowana przez firmę ESMIL PRODEKO-EŁK. O wyborze tego urządzenia zadecydował szereg zalet technologicznych, takich jak:

Krata ta wyróżnia się swoimi rozmiarami – została zaprojektowana do kanału o szerokości 3,2 m i głębokości 4,5 m, natomiast przepustowość urządzenia wynosi do 5000 l/s (18 000 m3/h) przy prześwicie 20 mm. Aby sprostać dużemu obciążeniu, zwiększono liczbę zgrzebeł (skok 500 mm).

Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Budapeszcie z niecierpliwością oczekiwali na instalację nowej kraty, która od momentu uruchomienia spełnia w zupełności oczekiwania pod względem eksploatacji.  Należy także zwrócić uwagę na godne pochwały zaangażowanie i odpowiedzialne podejście pracowników do obsługi nowej technologii.

Krata katenarna Esmil

Podczas projektowania nowej kraty katenarnej zainstalowanej w Kelenföld, specjaliści firmy ESMIL  wzięli pod uwagę wysokie obciążenia hydrauliczne, na które kraty będą narażone podczas intensywnych opadów deszczu. Aby zapewnić wymaganą odporność systemu, zastosowano następujące zaawansowane rozwiązania:

  • Wysoka wydajność hydrodynamiczna płótna filtracyjnego. Materiał płótna wykonany jest z profilu w kształcie kropli (materiał: stal nierdzewna). Nawet przy stosunkowo niewielkim prześwicie (20 mm) uzyskuje się wysoką przepustowość hydrauliczną płótna filtracyjnego. Wymiary płótna wynoszą 2650×3000 mm z dokładnością +/- 1 mm.
  • Unikalna konstrukcja łańcucha kraty. „Elastyczny łańcuch” to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie łańcucha zarówno jako konstrukcji nośnej, jak i podporowej zgrzebła, przy czym nie jest on na stałe zamocowany w dolnej części kraty. Łańcuch wykonany jest z materiałów o wysokiej wytrzymałości i znacznie przewyższa swoimi parametrami użytkowymi łańcuchy w innych kratach.
  • Możliwość dostosowania się do różnej wielkości odpadów w przepływie. Konstrukcja „elastycznego łańcucha” zapewnia płynną pracę (bez zakleszczeń), nawet w przypadku dużych odpadów w ściekach.
  • Niezawodny system automatyki i ochrony. Kraty katenarne ESMIL wyposażone są w wielotrybowy system sterowania. Możliwość regulacji poziomu lub czasu pracy pozwala na czyszczenie płótna filtracyjnego z różną intensywnością. Krata wyposażona jest w mechaniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem, a jako drugi stopień zabezpieczenia przewidziano zabezpieczenie termiczne jednostki napędowej. Wszystko to pozwala na niezawodną pracę urządzeń praktycznie bez konieczności angażowania personelu obsługującego.

Krata katenarna EKOTON

Krata została dostarczona do przedsiębiorstwa wodociągowego w stanie wstępnie zmontowanym, wcześniej sprawdzona i przetestowana w zakładzie produkcyjnym w Polsce. Podobnie jak w przypadku przepompowni Andjalföld, została sprawnie zainstalowana, a następnie uruchomiona w ciągu kilku godzin.

W celu potwierdzenia pomyślnego przebiegu instalacji i funkcjonowania kraty, pracownicy firmy ESMIL kilkukrotnie przyjeżdżali na przepompownię i wykonywali niezbędne pomiary w celu przeprowadzenia symulacji 3D położenia kraty i jej współdziałania z istniejącymi urządzeniami.

Montaż krat katenarnych ESMIL w Budapeszcie jest jednym z priorytetów węgierskiego przedstawiciela Grupy ESMIL, firmy Ekosvit Centrum Kft. Należy podkreślić, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Budapeszcie odgrywa główną rolę w odprowadzaniu do Dunaju odpowiednio oczyszczonych ścieków. Grupa ESMIL jest dumna z tego, że dostarczone kraty katenarne również przyczyniają się do utrzymywania dorzecza Dunaju w czystości ekologicznej.

Ecoton partner's logos

Esmil Group

Grupa Esmil to jeden z największych producentów na świecie, tworzący nowoczesne urządzenia do oczyszczania ścieków i odwadniania osadu. Dodatkowo, specjalizujemy się w dostarczaniu zaawansowanych systemów membranowych idealnie dostosowanych do potrzeb różnych branż przemysłowych.

EU Flag Esmil Group

Urządzenia do oczyszczania ścieków i odwadniania osadu.

EU Flag Esmil USA

Urządzenia do odwadniania osadu w Stanach Zjednoczonych.

EU Flag Esmil Process Systems

Systemy membranowe.