Aeratory rurowe EKOTON – wybór przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji na całym świecie!

W październiku 2020 roku została podpisana umowa na dostawę 3 km rurowych drobnopęcherzykowych aeratorów EKOTON dla oczyszczalni ścieków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Gorwodokanał” w Nowosybirsku. Aeratory EKOTON będą zainstalowane w 10 z 13 komór napowietrzania przedsiębiorstwa.

Współpraca pomiędzy Grupą Przemysłową EKOTON a Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Nowosybirsku rozpoczęła się w 1996 r. Projektowana wydajność oczyszczalni wynosi 750 000 m3/dobę, rzeczywista – około 600 000 m3/dobę. MPWiK „Gorwodokanał” w Nowosybirsku od wielu lat sukcesywnie modernizuje i rozbudowuje urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne oraz wdraża najnowsze technologie w celu optymalizacji procesów oczyszczania ścieków. Za lata naszej współpracy prowadzono rekonstrukcje budynków mechanicznego oczyszczania ścieków, mechanicznego odwadniania osadów ściekowych oraz wymieniono aeratory w komorach napowietrzających.

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nowosybirsku nieprzerwanie prowadzą analizę porównawczą różnych systemów napowietrzania. Wybór rurowych aeratorów EKOTON wskazuje na ich znaczną przewagę.

Systemy napowietrzania EKOTON to bezobsługowe wysoko wydajne urządzenia, które charakteryzują się wysoką sprawnością transportu tlenu i mieszania osadu dzięki drobnopęcherzykowemu napowietrzaniu (średnica pęcherzyków – 2-3 mm) oraz małymi stratami ciśnienia. Wykorzystanie rurowych drobnopęcherzykowych aeratorów EKOTON pozwala przedsiębiorstwom wodociągów i kanalizacji znacznie obniżyć koszty inwestycyjne (przez szeroki zakres działania i prosty sposób montażu) oraz koszty eksploatacyjne (niskie zużycie prądu, brak konieczności okresowego czyszczenia aeratorów).

Sprzęt zostanie dostarczony do końca października, a już w listopadzie zostaną uruchomione dwie komory napowietrzania z wykorzystaniem rurowych drobnopęcherzykowych aeratorów EKOTON.

Ecoton partner's logos